Skip navigation links

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trong 50 năm qua.
 

Ngay sau khi đất nước giành được độc lập, ngày 8/9/1945 Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra sắc lệnh thành lập và chỉ định những người đứng đầu Nha Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc thuộc Bộ Quốc gia giáo dục. Tiếp theo, ngày 03/01/1946, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ký Thông đạt số 1C-VP gửi các ông Bộ trưởng, khẳng định “tài liệu (lưu trữ) có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia”Nhằm tiếp tục tăng cường việc quản lý thống nhất của Nhà nước về công tác lưu trữ, ngày 04/9/1962, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 102/CP thành lập Cục Lưu trữ thuộc Phủ Thủ tướng để giúp Hội đồng Chính phủ quản lý công tác của Nhà nước và trực tiếp quản lý Kho Lưu trữ Trung ương (nay là Trung tâm Lưu trữ quốc gia). Đây là một sự kiện trọng đại có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp lưu trữ bởi vì từ đây, Việt Nam có một cơ quan đầu ngành chuyên giúp Nhà nước quản lý thống nhất công tác lưu trữ trong phạm vi cả nước.

Ngày 30/11/1982, Hội đồng Nhà nước thông qua Pháp lệnh Bảo vệ tài liệu lưu trữ Quốc gia. Đồng thời, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 34/HĐBT ngày 1/3/1984 quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Lưu trữ Nhà nước, theo đó Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng được đổi tên là Cục Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng có nhiệm vụ giúp Hội đồng Bộ trưởng quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ quốc gia.

Ngày 25/1/1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định số 24 - CT giao cho Cục Lưu trữ Nhà nước quản lý công tác Văn thư.

Để tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động văn thư, lưu trữ phát triển, nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và cải cách nền hành chính Nhà nước nói riêng, ngày 04/4/2001, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia. Theo đó, cơ quan quản lý Lưu trữ Trung ương có chức năng tham mưu cho Đảng, chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về lưu trữ.

Ngày 01/9/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 177/2003/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Theo đó, Cục Lưu trữ Nhà nước được đổi tên thành Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác văn thư và lưu trữ.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác lưu trữ nói chung và đối với tài liệu lưu trữ quốc gia nói riêng, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII, Luật Lưu trữ đã được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012. Luật Lưu trữ ra đời sẽ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia và đội ngũ những người làm công tác lưu trữ, góp phần đưa công tác lưu trữ của Việt Nam tiến kịp với khu vực và thế giới.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (04/9/1962 - 04/9/2012), chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước để thấy được sự phát triển của công tác văn thư lưu trữ trong thời gian qua.

 

 

Chuyên gia Liên Xô Ivan Kountikov họp trao đổi công tác cùng với cán bộ Cục Lưu trữ, năm 1963
(Nguồn: TTLTQG III - ML ảnh hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước - số 160)

Đoàn cán bộ Lưu trữ Lào do đồng chí Cục trưởng dẫn đầu sang tham và làm việc với Cục Lưu trữ Việt Nam. Đ/c Đào An Thái giới thiệu, tháng 7/1972
(Nguồn: TTLTQG III - ML ảnh hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước - số177)

 

 

 Lễ tốt nghiệp khóa I (1973-1976) của  Trường Trung học Văn thư Lưu trữ ngày 26/3/1976
               (Nguồn: TTLTQG III - ML ảnh hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước - số 4)

Chuyên gia Lưu trữ Liên Xô  Pri -va-lôp và Xmon-ki-va hướng dẫn  cán bộ Cục Lưu trữ Nhà nước về phân tích các vi khuẩn trên tài liệu, năm 1977
(Nguồn: TTLTQG III - ML ảnh hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước - số 167)

 0

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Lưu trữ, tổ chức tại 37 Hùng Vương, ngày 28/9/1982
(Nguồn: TTLTQG III - ML ảnh hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước - số 91)
 

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh ký Pháp lệnh “Bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia” năm 1982
(Nguồn: TTLTQG III - ML ảnh hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước - số 61)

 

 

 Tác giả người Phần Lan khai thác tài liệu tại Kho Lưu trữ Trung ương Hà Nội, năm 1982
(Nguồn: TTLTQG III - ML ảnh hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước - số 46)

Cửa kho, nơi sơ tán 300A xã Tân Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, năm 1983
(Nguồn: TTLTQG III - ML ảnh hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước - số 20)

 

 

Giá để tài liệu Kho Lưu trữ Trung ương Hà Nội, năm 1983
            1331)
  (Nguồn: TTLTQG III - ML ảnh hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước - số 25)

Phòng đọc, Kho Lưu trữ Trung ương Hà Nội, năm 1983
     (Nguồn: TTLTQG III - ML ảnh hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước - số 30)

 

 

Đ/c Võ Văn Kiệt - Ủy viên Trung ương Đảng, phó Chủ tịch HĐBT đến thăm và phát biểu tại Hội nghị lần thứ 9 những người lãnh đạo cơ quan lưu trữ các nước XHCN họp tại Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23/6/1984
     (Nguồn: TTLTQG III - ML ảnh hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước - số 294)

Ông Dương Văn Khảm - Giám đốc Kho lưu trữ Trung ương Hà Nội tọa đàm thân mật với các thân nhân cán bộ đi B tại Lễ trao trả vật kỷ niệm cho những cán bộ đi B tại Kho Lưu trữ Trung ương, ngày 16/6/1987
     (Nguồn: TTLTQG III - ML ảnh hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước - số 224)

 

 

Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký Lệnh công bố “Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia”, ngày 15/4/2001

(Nguồn: TTLTQG III - PCB sưu tầm)

Hội nghị khoa học tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ, phục vụ yêu cầu chia sẻ nguồn lực thông tin theo tinh thần Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia, tháng 1/2004.
    (Nguồn: TTLTQG III - ML ảnh hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước - số 357)

 

 

  
Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước được tặng Huân chương Hồ Chí Minh “đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc”, ngày 18/9/2007
   (Nguồn: TTLTQG III - PCB sưu tầm)

  
Cục trưởng Trần Hoàng trao tặng hồ sơ của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm cho bà Doãn Thị Ngọc Trâm - mẹ của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, năm 2007

(Nguồn: TTLTQG III - PCB sưu tầm)

 

 

Hội thảo số hóa tài liệu lưu trữ - chia sẻ kinh nghiệm chi nhánh khu vực Đông Nam Á thuộc Hội đồng Lưu trữ quốc tế và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, năm 2009
           (Nguồn: TTLTQG III - ML ảnh hoạt động của Cục Lưu trữ Nhà nước - số 1296)

 Hội nghị công tác Văn thư, Lưu trữ  năm 2010 do Cục Văn thư và Lưu trữ tổ chức tại Quy Nhơn, ngày 13/5/2010
       (Nguồn: TTLTQG III - PCB sưu tầm)

 

 

    Bà Ka-tơ-rin Mac-lơ Mu-rin  trao Bằng Di sản tư liệu thế giới của Unesco cho tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, ngày 16/12/2009
       (Nguồn: TTLTQG III - PCB sưu tầm)

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia III-Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, ngày 13/7/2010
(Nguồn: TTLTQG III - PCB sưu tầm)

 

 

 
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tới dự khai mạc Triển lãm: “Thăng Long - Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh - Những tháng năm giữ nước” qua tài liệu lưu trữ, ngày 17/8/2010

(Nguồn: TTLTQG III - PCB sưu tầm)

  Bà Vũ Thị Minh Hương - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trao tặng cho Ủy  ban nhân dân Thành phố Hà Nội cuốn sách “Khoa bảng Thăng Long - Hà Nội qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn”, ngày 24/9/2010
   (Nguồn: TTLTQG III - PCB sưu tầm)

 

 

 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, ngày 15/10/2010.

Nguồn: TTLTQG III - PCB sưu tầm)

   
 

Lễ cắt băng khai mạc trưng bày tài liệu lưu trữ “ Ấn chương trên châu bản triều Nguyễn 1802 - 1945”, ngày 12/10/2011
                              Nguồn: TTLTQG III - PCB sưu tầm)

 

 

 
Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia (2001 - 2011) đối với các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 18/8/2011

         (Nguồn: TTLTQG III - PCB sưu tầm)
 

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, ngày 27/9/2011.
     (Nguồn: TTLTQG III - PCB sưu tầm)

 

 

 Cục Văn thư và Lư trữ Nhà nước nhận bằng khen của Văn phòng Quốc hội đã có thành tích “phối hợp với Văn phòng Quốc hội trong việc phục vụ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011), ngày 10/11/2011 (bà Vũ Thị Minh Hương - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đứng thứ 4, từ phải sang)
           (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua Luật Lưu trữ, năm 2011

(Nguồn: TTLTQG III - PCB sưu tầm)


Lan Phương - Lan Anh -Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Created by DoanThuHa
 


Tin khác:

Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.