Skip navigation links

Nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ”
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ”, mã số: ĐT.03/15, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Thị Thanh Huyền.
 

Năm 2015, ThS. Dương Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ đã được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ”.

Theo Quyết định số 820/QĐ-BNV ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nội vụ, Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài gồm có: PGS. TS. Vũ Thị Phụng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Thị Tâm, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Phản biện 1; TS. Nguyễn Liên Hương, Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội - Phản biện 2; TS. Chu Thị Hậu, Nguyên Trưởng khoa Văn thư - Lưu trữ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Ủy viên Hội đồng; ThS. Hà Văn Huề, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Ủy viên Hội đồng; Bà Vũ Hồng Mây, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng - Ủy viên Hội đồng; ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Ủy viên, Thư ký Hội đồng.

 

 Quang cảnh buổi nghiệm thu

 

 Sau khi PGS. TS. Vũ Thị Phụng - Chủ tịch Hội đồng thông qua Chương trình và phương thức làm việc của buổi nghiệm thu, ThS. Dương Thị Thanh Huyền - Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục (danh mục một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ đã ban hành ở trong và ngoài nước), nội dung của Đề tài được chia thành 03 chương: Chương 1- Những vấn đề chung về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và công tác lưu trữ; Chương 2 - Thực trạng xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ; Chương 3 - Xây dựng danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ và một số đề xuất.

 

 ThS. Dương Thị Thanh Huyền - Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu của Đề tài

 

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét: Đề tài được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, văn phong mạch lạc. Kết quả nghiên cứu của Đề tài có ý nghĩa thực tiễn đối với ngành và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Phương pháp nghiên cứu phù hợp (kết hợp nghiên cứu lý luận với khảo sát, đánh giá thực trạng về xây dựng, ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ, đồng thời còn vận dụng, tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài). Cấu trúc đề tài hợp lý. Đề tài đã đặt ra và giải quyết khá tốt các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. Phần lớn ý kiến góp ý, kết luận của Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã được nhóm nghiên cứu tiếp thu để chỉnh sửa Báo cáo tổng thuật đề tài. Tuy nhiên, để Đề tài hoàn thiện hơn, nhóm nghiên cứu cần xác định rõ hơn các tiêu chí cụ thể để lựa chọn các đối tượng cần chuẩn hóa trong công tác lưu trữ và mức độ chuẩn hóa (xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn Việt Nam hay quy chuẩn Việt Nam); đồng thời cần soát xét danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ mà nhóm nghiên cứu đề xuất tại Chương 3 của Đề tài để đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp với thực tiễn.

 

 Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đỗ Văn Thuận phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đỗ Văn Thuận đã chúc mừng và đánh giá cao sự cố gắng của nhóm nghiên cứu Đề tài. Phó Cục trưởng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu kết luận của Hội đồng nghiệm thu chính thức để hoàn thiện Báo cáo tổng thuật đề tài và sớm có những đề xuất thiết thực nhằm đẩy mạnh hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong thời gian tới.

Kết luận buổi nghiệm thu, PGS. TS. Vũ Thị Phụng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chính thức ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc của nhóm nghiên cứu Đề tài và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng trước khi trình Lãnh đạo Bộ Nội vụ quyết định công nhận kết quả nghiên cứu Đề tài.

Đề tài được nghiệm thu xếp loại Khá./.

Phòng Quản lý khoa học và công nghệ -Trung tâm KH&CN Văn thư - Lưu trữ


 


Tin khác:

   Lịch sử hình thành tỉnh Đồng Tháp trước năm 1975 qua tài liệu lưu trữ(14/04/2017)
   Kiểm tra tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại tỉnh An Giang và tỉnh Hậu Giang (10/04/2017)
   Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017(05/04/2017)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.