Skip navigation links

Hội nghị phổ biến Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Sáng ngày 08/11/2017, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII.
 

Đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương giới thiệu nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 và Trung ương 6 khóa XII.

 

Đến dự có đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương; đồng chí Hoàng Trường - Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đồng chí Đỗ Văn Thuận - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khu vực phía Bắc.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương đã giới thiệu và phổ biến nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 và Trung ương 6 khóa XII.

Hội nghị lần này nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước các nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 và Trung ương 6 khóa XII, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, sự sáng tạo trong tổ chức để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.

 

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII

Nghị quyết Trung ương 4 đã nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong cán bộ Đảng viên. Gồm 3 nhóm lớn 9 biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mục tiêu đưa ra 27 biểu hiện của suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển biến đưa ra biểu hiện để mỗi đảng viên tự chấn chỉnh bản thân, tự nhận thức để có những đóng góp xây dựng Đảng tốt hơn.

Mục tiêu đề ra nhằm nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đôi ngũ cán bộ, đản viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tập trung sáu nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2018; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; đề án Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ…

PV

Created by KĐ
 


Tin khác:

   Khai mạc khóa bồi dưỡng “Năng lực tiếng Anh định hướng trình độ bậc 2”(03/11/2017)
   Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Bộ Nội vụ(02/11/2017)
   Thông báo công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017(01/11/2017)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.