Skip navigation links

Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII với học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Tỉnh ủy Lâm Đồng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, với quyết tâm chính trị cao. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Sáng thứ hai đầu tháng 6, già làng Điểu K’Đoi cùng các hội viên cựu chiến binh, người dân thôn Bù Gia Rá, xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng đã chỉnh tề trang phục, chuẩn bị tham dự lễ chào cờ. “Lễ chào cờ sáng thứ hai đã trở thành nét đẹp văn hóa lan tỏa đến các thôn, buôn tại Lâm Đồng rồi”, già K’Đoi thổ lộ.

Sau phần lễ và kể chuyện về Bác Hồ, chi bộ thôn và các đoàn thể triển khai nhanh công việc, phổ biến ngắn gọn những thông tin liên quan trực tiếp đến địa phương, thời sự trong tỉnh, trong nước; những điều cốt lõi trong các nghị quyết của Đảng; bàn bạc, giải quyết nhanh vấn đề nổi cộm mới phát sinh. “Tại buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ, những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu “xộc xệch” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sẽ được cấp ủy chấn chỉnh ngay; đồng thời, nhân dân có thể phản ánh ngay những khó khăn, vướng mắc để cán bộ thôn, xã nắm bắt, xử lý”, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Nai Thượng Điểu K’Giắc nói.

Qua một năm triển khai tích cực, đồng bộ, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đang dần đi vào cuộc sống và đã xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực; cùng với việc “soi mình” theo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở Lâm Đồng.

“Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng; tỉnh đã ban hành mẫu đăng ký chung về cam kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và đăng ký làm theo Bác bằng việc làm cụ thể. Đáng chú ý, các địa phương trong tỉnh đã duy trì và nhân rộng hiệu quả mô hình chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ”, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cho biết.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, từ khi phát động (tháng 11-2015) đến nay, tất cả cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến xã đã tổ chức chào cờ đầu tuần; 913 trong số 1.573 thôn, tổ dân phố tổ chức lễ chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ sáng thứ hai đầu tháng. Thông qua lễ chào cờ, lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ công tác, học tập; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đã trở thành nét đẹp văn hóa trong từng cơ quan, đơn vị.

Trên cung đường chạy dọc huyện nông thôn mới đầu tiên tại Tây Nguyên, Phó Bí thư Huyện ủy Đơn Dương Trương Văn Bình kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện trên hành trình xây dựng nông thôn mới, với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm gần đây đạt 15%, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới đạt hơn 4.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 48 triệu đồng…

Lý giải vì sao Đơn Dương rất thuận lợi trong triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 gắn với Chỉ thị 05, đồng chí Trương Văn Bình cho biết: Muốn đạt được tiêu chí hệ thống chính trị vững mạnh trong xây dựng nông thôn mới, cần có đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Khi phát hiện những thiếu sót thì kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh; khi phát hiện vi phạm thì kiên quyết xử lý. Cùng với việc xây dựng chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, từ đầu năm 2016 đến nay, Đơn Dương đã tổ chức 75 đợt học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị cho hơn 6.600 lượt cán bộ, đảng viên, công chức. Nội dung cam kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và đăng ký học tập, làm theo Bác đều bằng những việc làm cụ thể...

Cùng với các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh Lâm Đồng cũng đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII như: Việc đề ra các chuẩn mực đạo đức công vụ, bản cam kết và quy trình đánh giá cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng; tiêu chí “ba không, ba có” (ba không: không cơ hội vụ lợi, không vô cảm cục bộ lợi ích nhóm, không đề cao chủ nghĩa kinh nghiệm; ba có: có tinh thần trách nhiệm với công việc và gia đình, có lối sống nhân ái, chân thật, nghĩa tình, có tinh thần cầu tiến nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực) của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; nhiều cơ quan, đoàn thể đã cụ thể hóa các nội dung thành các chuẩn mực ngắn gọn, như “năm xây, năm chống”, “năm nên, năm không nên”… và niêm yết tại nơi làm việc để cán bộ, đảng viên quán triệt thực hiện.

“Qua triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị được tập trung lãnh đạo, khắc phục nghiêm túc, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chuyển biến rõ nét là trong phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính và nhận thức của cán bộ, đảng viên về phụng sự nhân dân”, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn khẳng định.

Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 600 lớp, cho hơn 71 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chức sắc, tôn giáo… tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị. Việc thực hiện nội dung bản đăng ký thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo, là cơ sở để các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức cuối năm. Năm 2016, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thi hành kỷ luật 162 đảng viên. “Cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết bằng hành động, thời gian qua, lãnh đạo các cấp ở Lâm Đồng đã trực tiếp xuống cơ sở, xuống với dân để giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phát sinh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân”, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bộc bạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, như công tác tuyên truyền tiếp tục được duy trì nhưng chưa rộng khắp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm hoặc chưa sát với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, sâu sát; vai trò người đứng đầu ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa rõ nét, chưa thật sự là tấm gương để cấp dưới, quần chúng nhân dân học tập, noi theo…

Với phương châm “Đổi mới mạnh mẽ; chủ động, sáng tạo; quyết liệt, hiệu quả; bốn hóa hệ thống” (hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa các văn bản pháp quy, đơn giản hóa về thủ tục hành chính, tự động hóa về tổ chức và thực hiện), năm 2017, Tỉnh ủy Lâm Đồng tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, vì nhân dân phục vụ… Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cho rằng: “Phải gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, nâng cao đạo đức cách mạng, tạo sức đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thay đổi phương pháp làm việc, gần dân, lắng nghe dân để giải quyết những bức xúc từ cơ sở”./.

Theo báo Nhandan.com.vn
Created by Tranngoc
 


Tin khác:

   Luôn giải quyết tốt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng(20/06/2017)
   Nghị quyết Trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN(05/06/2017)
   Đảng ủy Khối các cơ quan TW thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5(17/05/2017)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.