Skip navigation links

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trả lời Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Phú Yên về thẩm quyền kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Ngày 20 tháng 8 năm 2015, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có Công văn số 801/VTLTNN-VNĐP gửi Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Phú Yên trả lời về thẩm quyền kiểm tra, công tác văn thư, lưu trữ.
Nội dung chính của Công văn như sau:

Trả lời Công văn số 73/CCVTLT-TTCL ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Phú yên về việc giải quyết vướng mắc trong kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã, thành phố, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 24, Điều 25 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Căn cứ Điểm B, Khoản, 15, Điều 2 Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Điều 1, Điều 2 Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Căn cứ Khoản 2, Khoản 5, Điều 38 Luật Lưu trữ năm 2011 quy định trách nhiệm quản lý về lưu trữ: Ở trung ương “Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lưu trữ”. Ở địa phương “Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nàh nước về lưu trữ ở địa phương”.

- Căn cứ Khoản 5, Điều 27 văn bản hợp nhất só 01/VBHN-BNV ngày 25  tháng 02 năm 2014 của Bộ Nội vụ về công tác văn thư quy định nội dung quản lý nhà nước về công tác văn thư “Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về công tác văn thư”.

Đối chiếu các quy định nêu trên, Sở Nội vụ có thẩm quyền kiểm tra công tác van thư, lưu trữ tại Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Phú Yên trước khi tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với hai đơn vị để thống nhất kế hoạch, nội dung, thời gian kiểm tra đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và công tác bảo mật quốc phòng theo quy định của luật.

Chi tiết các Công văn xin xem tệp đính kèm dưới đây./.

created by Letrang
 
Tệp đính kèm:
 
   Cong van 801.VTLTNN-NVÐP.pdf


Tin khác:

   Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trả lời Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về thẩm quyền kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ(21/08/2015)
   Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trả lời Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế về thẩm quyền kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ(21/08/2015)
   Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn thẩm tra tài liệu hết giá trị(08/07/2014)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.