Skip navigation links

10 năm thu thập, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2017) và Kỷ niệm 10 năm Ngày Lưu trữ Việt Nam của tỉnh Bình Định (03/01/2007 – 03/01/2017).

Cách đây 71 năm, ngày 03/01/1946 Chủ tich Hồ Chí Minh, đã ký Thông đạt số 01c/VP về công tác công văn, giấy tờ trong đó Người đã chỉ rõ “Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia”. Văn bản quan trọng này không những đặt nền móng cho công tác lưu trữ Việt Nam mà còn có ý nghĩa lịch sử to lớn, đó là Ngành Lưu trữ Việt Nam được khởi nguồn từ Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới.

Trước những truyền thống vẻ vang, tự hào, nhằm tôn vinh những cống hiến của Ngành Lưu trữ, ngày 17/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về ngày truyền thống của Ngành Lưu trữ Việt Nam, trong đó đã nêu: “Ngày 03/01 hàng năm là ngày truyền thống của Ngành Lưu trữ Việt Nam lấy tên là Ngày Lưu trữ Việt Nam”.

10 năm qua, Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu giúp UBDN tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật. Các hoạt động quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh đã được quan tâm đặc biệt và được tổ chức thực hiện có hiệu quả, thể hiện qua: Nhận thức của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành về vị trí, tầm quan trọng của công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ đã được nâng lên rõ rệt; hoạt động quản lý nhà nước về lưu trữ có nhiều tiến bộ, đặc biệt là công tác chỉ đạo và kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ; tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, địa phương từng bước được phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị và được chú ý bảo vệ, bảo quản trong kho lưu trữ; tài liệu lưu trữ đã được tổ chức khai thác, sử dụng góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đội ngũ cán bộ lưu trữ từng bước được tăng cường; công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ được chú trọng, trình độ chuyên môn của cán bộ lưu trữ được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; cơ sở vật chất cho hoạt động lưu trữ như kho tàng, trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác lưu trữ từng bước được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư.

Số liệu thống kê 10 năm hoạt động của ngành lưu trữ Bình Định đạt được  những kết quả cụ thể như sau: Công tác thu thập: Tài liệu hành chính thu 685,4 mét giá tài liệu; tài liệu xây dựng cơ bản thu 169,7 mét giá; tài liệu nghe – nhìn thu 40 ảnh, 12 cuộn phim, 04 đĩa CD; tài liệu quý, hiếm của cá nhân, gia đình, dòng họ trong và ngoài tỉnh: 110 bản sắc phong, chiếu chỉ; 1.089 gia phả, tộc phả, hồi ký, tư liệu; thu ngoài tỉnh 253 hồ sơ tương đương với 04 mét giá tài liệu quý, hiếm.

 

 Các đại biểu của cơ quan, tổ chức, địa phương  tham quan triển lãm tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định “Qua các thời kỳ lịch sử”.

Công tác chỉnh lý, nâng cấp tài liệu Phông UBDN tỉnh Nghĩa Bình được 40,5 mét giá tài liệu; Công tác bảo quản an toàn tài liệu gần 3.000 mét giá tài liệu của 136 Phông lưu trữ, tài liệu có sớm nhất từ năm 1903 đến 2007; Công tác tổ chức khai thác sử dụng tài liệu đã xây dựng được nhiều hình thức như: Phục vụ độc giả tại phòng đọc được 10.722 lượt người với số lượng tài liệu đưa ra 16.711 hồ sơ; công bố và giới thiệu tài liệu như: Trưng bày triển lãm 300 hồ sơ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao… thông qua các tài liệu như: Mộc bản, sắc phong, Hán-Nôm, hành chính, hình ảnh, bản đồ trong các thời kỳ Pháp thuộc, kháng chiến chống Mỹ và xây dựng XHCN; trao trả 1.789 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ Bình Định đi B.

Kỷ niệm Ngày truyền thống của Ngành Lưu trữ Việt Nam là dịp để ôn lại truyền thống và tôn vinh những người làm công tác lưu trữ ở các ngành, các cấp, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của Ngành Lưu trữ là: Thu thập, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc./.

Theo Cổng thông tin điện tử Chi cục VTLT tỉnh Bình Định

Created by KĐ
 


Tin khác:

   Vài nét về Lưu trữ An Giang hướng đến Kỷ niệm 71 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2017) (03/01/2017)
   Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 của tỉnh Khánh Hòa(07/12/2016)
   Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 04 Hội nghị dành cho 707 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu(06/12/2016)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.