Skip navigation links

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trả lời Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lào Cai về thẩm quyền kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Công văn số 1065/VTLTNN-NVĐP để trả lời Công văn số 85/SNV-VTLT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lào Cai về thẩm quyền kiểm tra văn thư, lưu trữ đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Nội dung chính của Công văn số 1065/VTLTNN-NVĐP như sau:

Căn cứ Khoản 2, Khoản 5, Điều 38 Luật Lưu trữ năm 2011 quy định trách nhiệm quản lý về lưu trữ: Ở Trung ương “ Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lưu trữ”. Ở địa phương “Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về lưu trữ ở địa phương”.

Căn cứ Khoản 5, Điều 27 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nội vụ về công tác văn thư quy định nội dung quản lý nhà nước về công tác văn thư gồm “Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về công tác văn thư”.

Đối chiếu các quy định trên, Sở Nội vụ có thẩm quyền kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị Chi cục Văn thư- Lưu trữ tỉnh Lào Cai trước khi tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với hai đơn vị để thống nhất kế hoạch, nội dung, thời gian kiểm tra đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và công tác bảo mật quốc phòng theo quy định của pháp luật.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gửi kèm theo văn bản này Công văn số 800/VTLTNN-NVĐP ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gửi Văn phòng Bộ Quốc phòng về thẩm quyền kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ.

Nội dung chi tiết của Công văn số 1065/VTLTNN-NVĐP và Công văn số 800/VTLTNN-NVĐP mời xem file đính kèm dưới đây./.

created by Letrang
 
Tệp đính kèm:
 
   Cong van 1065.pdf
   Cong van 800.pdf


Tin khác:

   Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trả lời Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang về mã lưu trữ, văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng (09/10/2015)
   Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trả lời Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Phú Yên về thẩm quyền kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ(21/08/2015)
   Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trả lời Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về thẩm quyền kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ(21/08/2015)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.