Skip navigation links

Kết quả khảo sát tình hình lưu trữ thông tin số tại 169 cơ quan, tổ chức
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan nhà nước, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc nghiên cứu, xây dựng văn bản quản lý, trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Để có thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lưu trữ thông tin số, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã khảo sát tình hình lưu trữ thông tin số tại 169 cơ quan, tổ chức. Kết quả khảo sát như sau (biểu đính kèm):

Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Created by doanthuha
 
Tệp đính kèm:
 
   THONG KE KHAO SAT.xls


Tin khác:

   Khảo sát tình hình lưu trữ thông tin số của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước(21/11/2011)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.