Skip navigation links

Hỏi-đáp Luật Lưu trữ
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi-đáp Luật Lưu trữ”.
           Luật Lưu trữ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Luật quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ.

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi-đáp Luật Lưu trữ”.

Hy vọng, cuốn sách “Hỏi-đáp Luật Lưu trữ” sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác lưu trữ cũng như tham gia nghiên cứu, giảng dạy về lưu trữ trong cả nước hiểu rõ hơn những quy định của Luật Lưu trữ.

          Dù có nhiều cố gắng nhưng cuốn sách được biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước rất mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả gần xa. Mọi ý kiến góp ý cho cuốn sách xin  gửi về địa chỉ: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, hoặc địa chỉ email: pnvtw@achives.gov.vn, số điện thoại: 043 7665864.

Xin chân thành cảm ơn./.

Hà Nội, tháng 12 năm 2015

          CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

 Nội dung cuốn sách xin xem file đính kèm dưới đây./.

Created by doanthuha
 
Tệp đính kèm:
 
   Hoi_Dap_NVVTLT.pdf


Tin khác:

   Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trả lời Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lào Cai về thẩm quyền kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ(29/10/2015)
   Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trả lời Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang về mã lưu trữ, văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng (09/10/2015)
   Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trả lời Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Phú Yên về thẩm quyền kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ(21/08/2015)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.