Skip navigation links

Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư – lưu trữ năm 2017 của Chi Cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Gia Lai
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Nôi dung chính của Hội nghị là tập huấn triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử, Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ.
    Ngày 05/10/207, tại Hội trường khách sạn Tre Xanh, số 18 Lê Lai, thành phố Pleiku-tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội nghị  Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư – lưu trữ năm 2017 của Chi Cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Gia Lai. Chủ đề chính của Hội nghị là tập huấn triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử, Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

  Tham dự Hội nghị có 157 đại biểu là các Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức các Sở, ban ngành và các cơ quan Trung ương đóng tại địa bàn tỉnh Gia Lai, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND-UBND, lãnh đạo Phòng Nội vụ phụ trách công tác văn thư,  lưu trữ các huyện, thị xã, thành phố; các công chức, viên chức trực tiếp phụ trách công tác văn thư, lưu trữ và các cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ.

Hội nghị đã nghe Thạc sỹ Nguyễn Thị Tâm, nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước truyền đạt Chỉ thị số 35/CT-TTg  ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn lập Danh mục hồ sơ cơ quan, lập hồ sơ công việc, xác định thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu cũng như việc giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử và một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Hội nghị là dịp nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của 80/474 cơ quan đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của tỉnh.

 

 Thạc sỹ Nguyễn Thị Tâm, nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu nhận xét, đánh giá kết quả Hội nghị tập huấn để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, đồng chí Hồ Văn Trình, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Gia Lai đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tham mưu cho người đứng đầu cơ quan chỉ đạo công chức, viên chức tuân thủ pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về lập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh; phấn đấu đến hết năm 2021 các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh giải quyết dứt điểm tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước; bố trí công chức, viên chức chuyên môn làm công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng,…/.

 

 Đồng chí Hồ Văn Trình – Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Gia Lai phát biểu nhận xét, đánh giá kết quả Hội nghị tập huấn

Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Gia Lai

Created by Tranngoc
 


Tin khác:

   Tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 tại Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước(10/10/2017)
   Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang tổ chức chuyến học tập kinh nghiệm về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV(10/10/2017)
   Công tác văn thư, lưu trữ đảng và tổ chức chính trị - xã hội cần đảm bảo chính xác, kịp thời(29/09/2017)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.