Skip navigation links

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 tại huyện Thăng Bình.
 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT năm 2017 của Sở Nội vụ; ngày 08/9/2017, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT cho công chức, viên chức thuộc huyện.

Thành phần tham dự lớp bồi dưỡng gồm có Trưởng, phó Phòng, chuyên viên, công chức trực tiếp làm công tác văn thư - lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ làm công tác văn thư – lưu trữ tại UBND cấp xã, tổng cộng có 93 học viên.

 

 Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Xác định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ, thời gian gần đây Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng quy định về công tác văn thư, lưu trữ, như: Luật Lưu trữ năm 2011; Nghị định quy định chi tiết thi hành chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Nghị định quy định về quản lý và sử dụng con dấu; các Thông tư của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thời hạn bảo quản tài liệu; hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức...

Để triển khai và cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về văn thư, lưu trữ, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác này như: Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Quy hoạch ngành VTLT đến năm 2020; Chỉ thị về tăng cường công tác QLNN về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh...; đồng thời, Sở Nội vụ cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác này. Nhờ đó, công tác văn thư, lưu trữ dần đi vào nề nếp, đã có những chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong quản lý, chỉ đạo và tố chức thực hiện trên lĩnh vực này vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót (nổi cộm lên đó là vấn đề lập hồ sơ công việc; giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ...). Tồn tại này do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân một số ít công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của công tác VTLT, không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về VTLT; chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ văn thư - lưu trữ của công chức, viên chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; kinh phí bố trí cho hoạt động lưu trữ còn ít, do vậy hiệu quả hoạt động của công tác này ở một số đơn vị, địa phương chưa cao.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, một trong những giải pháp cần thiết đó là tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT cho công chức, viên chức. Công tác bồi dưỡng nói chung và bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT luôn được UBND huyện quan tâm và xác định là nhiệm vụ thường xuyên, được tổ chức hàng năm nhằm trang bị, củng cố cho công chức, viên chức những vấn đề cơ bản, cập nhật các văn bản mới về văn thư, lưu trữ và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ VTLT./.

Theo Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Created by Tranngoc
 


Tin khác:

   Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư – lưu trữ năm 2017 của Chi Cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Gia Lai(10/10/2017)
   Tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 tại Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước(10/10/2017)
   Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang tổ chức chuyến học tập kinh nghiệm về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV(10/10/2017)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.