Skip navigation links

Hà Giang: Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Chiều ngày 21/12, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, ngành Nội vụ tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có: đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Tuân, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo một số Sở, ban, ngành làm công tác tổ chức cán bộ; Trưởng, Phó các phòng, ban trực thuộc Sở Nội vụ. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo UBND huyện, phòng Nội vụ các huyện, thành phố; lãnh đạo các xã, phường, thị trấn.
 
 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2017

Năm 2017, cùng với những đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt của Chính phủ, Bộ Nội vụ, sự lãnh chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nội vụ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch tỉnh đã đề ra. Bám sát chương trình công tác, kế hoạch, cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh khắc phục những hạn chế, khó khăn triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước và công tác tham mưu về lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh.

Xác định việc thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ quan trong hàng đầu để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu quả, ngành Nội vụ đã đề xuất các nhiệm vụ và tham mưu cho UBND tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ việc thực hiện tỉnh giản bộ máy, biên chế xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Trong công tác quản lý và sử dụng biên chế, ngành Nội vụ luôn bám sát các quy định của Nhà nước và yêu cầu của tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế phù hợp với tình hình thực tế trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2.366 biên chế công chức; số lượng người làm việc là 26.431 chỉ tiêu; hợp đồng 68 là 391 chỉ tiêu. Công tác thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức, bộ máy tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trong năm đã tiến hành 09 cuộc thanh tra chuyên ngành trong đó có các nội dung về công tác bộ máy, biên chế với 71 đơn vị được thanh tra trực tiếp.

Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh tiếp tục được ngành tham mưu thực hiện có hiệu qủa. Trong năm ngành đã tổ chức rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức. Đề án việc làm với 25 Sở, ban, ngành và 11 huyện, thành phố. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy trình; một số ngành, địa phương đã chủ động đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo bằng hình thức thi tuyển cạnh tranh nhằm nâng cao tính minh bạch trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thủ tục hành chính tiếp tục cải cách mạnh mẽ, hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh và ở một số huyện và thành phố tạo được đột phá bước đầu trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được đảm bảo, đã chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình để tham mưu, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tôn giáo ổn định góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng đã được ngành Nội vụ đổi mới, phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, thiết thực, hiệu quả tạo động lực thúc đẩy mọi cá nhân, tập thể hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thảo luận tại Hội nghị, đại biểu dự đã đưa ra nhiều vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của cán bộ, công chức viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh, đặt ra nhiều giải pháp để khắc phục những hạn chế đang tồn tại của ngành Nội vụ tỉnh Hà Giang. Một số đại biểu huyện đề nghị Sở Nội vụ sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình tuyển dụng đối với đội ngũ trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh; sớm tổ chức thi nâng hạng chức danh của viên chức, chủ yếu là cho đội ngũ giáo viên; chế độ chính sách đối với người có công…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cho rằng, năm 2017, ngành Nội vụ đã tham mưu giúp việc cho tỉnh triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm quan trọng và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Những cống hiến của ngành Nội vụ nói chung và ngành Nội vụ Hà Giang nói riêng đã góp phần quan trọng tạo ra kết quả ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tiêu biểu như tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,36% so với năm 2016, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 22,4 triệu đồng tăng 7,7% tương đương 1,6 triệu đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ngành Nội vụ vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là chỉ số quản trị và hành chính công PAPI còn thấp, công tác quản lý nhà nước về quỹ, hội còn lúng túng, bất cập; việc sắp xếp tinh giản biên chế chưa thực sự khoa học, hiệu quả, chủ yếu dừng ở việc sáp nhập cơ học. Trong năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nội vụ cần có kế hoạch cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, gắn với lộ trình, thời gian cụ thể để theo dõi, đôn đốc, giám sát. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính để cải thiện môi trường thu hút đầu tư, kinh doanh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Chủ động nghiên cứu để tham mưu cho tỉnh phương án, giải pháp khoa học, hiệu quả trong việc tinh giản biên chế toàn tỉnh đến năm 2021 đạt ít nhất 10% theo chỉ đạo của Chính phủ. Kịp thời kiện toàn, củng cố hệ thống chính quyền các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo ngành Nội vụ cần quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, công tâm, minh bạch, chuyên nghiệp trong thi hành công vụ; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Văn Tuân đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và các ý kiến đóng góp của các đại biểu đã đưa ra, đồng thời giải trình một số vấn đề các đại biểu đã phát biểu tại Hội nghị. Trong năm 2018, ngành Nội vụ sẽ cùng phối kết hợp với các cấp, các ngành để khắc phục, giải quyết những khó khăn tồn tại, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Theo Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang

Created by Tranngoc
 


Tin khác:

   Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Hà Giang tổ chức Kỷ niệm 72 năm “Ngày Lưu trữ Việt Nam” và tiếp nhận tài liệu lưu trữ cá nhân của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh(05/01/2018)
   Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử năm 2018(02/01/2018)
   Chi cục Văn thư – Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh công khai niêm yết Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008(02/01/2018)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.