Skip navigation links

Ra mắt nhiều ấn phẩm giá trị
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức Lễ công bố 8 ấn phẩm mới được xuất bản trong 6 tháng đầu năm 2017.
 

Những ấn phẩm tiêu biểu có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn; giá trị nghiên cứu chuyên sâu, được giới thiệu lần này, gồm “Sửa đổi lối làm việc” và “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để xây dựng đất nước” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”; “Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam”; Sức sống “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; “Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội”; Bộ sách “Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển”.

Phát biểu tại Lễ công bố, quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Phạm Chí Thành cho biết: "Trong 6 tháng đầu năm 2017, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã ra mắt bạn đọc gần 200 ấn phẩm có giá trị về chính trị - xã hội, lịch sử, văn hóa, pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta”.

Nhiều ấn phẩm có nội dung đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận nhằm phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, thù địch, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt, trong số các ấn phẩm chọn lọc để giới thiệu lần này, hai tác phẩm nổi bật là: “Sửa đổi lối làm việc” và “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Ðảng ta. Ngày nay, những giá trị trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa được khẳng định và phát huy mạnh mẽ khi toàn Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”.

Tác phẩm “Đời sống mới” đã nêu rõ bổn phận, trách nhiệm khi tham gia xây dựng đời sống mới của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị trên năm phương diện: cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại và cách làm việc. Nội dung cốt lõi của việc xây dựng đời sống mới là thực hành cần, kiệm, liêm, chính...

Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng, cuốn "Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội" cũng được xuất bản, thực sự là một tài liệu quý, góp phần tái hiện toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú, cùng những cống hiến xuất sắc về lý luận và thực tiễn của đồng chí Văn Tiến Dũng.

Còn rất nhiều cuốn sách giá trị được giới thiệu dịp này như "Sức sống - Những việc cần làm ngay", "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước", "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" (tập I, II)...

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Created by DTTH
 


Tin khác:

   Quy định về chế độ chi hội nghị(18/05/2017)
   Nghiên cứu, phát triển sản phẩm CNTT phục vụ Chính phủ điện tử(17/05/2017)
   Triển lãm những tấm gương bình dị học và làm theo Bác(16/05/2017)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.