Skip navigation links

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Công tác kiểm tra tiến hành từ ngày 29 tháng 02 đến ngày 10 tháng 03 năm 2012.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên phạm vi toàn quốc được quy định tại Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức kiểm tra định kỳ tình hình công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long từ ngày 29 tháng 02 đến ngày 10 tháng 03 năm 2012.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm ông Nguyễn Thiên Ân - Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ địa phương Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Trưởng Đoàn, ông Vũ Văn Tùng - Phó Trưởng phòng Tổ chức - cán bộ, Trường Trung cấp Văn thư, Lưu trữ Trung ương II và 2 chuyên viên của Phòng Nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ địa phương.

Tại tỉnh Kiên Giang trong ba ngày từ ngày 29 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2012, Đoàn  phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang,  Sở xây dựng, UBND thành phố Rạch Giá,  UBND huyện Phú Quốc,  Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Kiên Giang.

Tại tỉnh Đồng Tháp trong hai ngày 05 và 06/03, Đoàn cùng với Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở xây dựng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Đồng Tháp, UBND huyện Tháp Mười.

Tại tỉnh Vĩnh Long trong hai ngày 08 và 09 tháng 03 năm 2012, Đoàn cùng với Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại UBND huyện Bình Minh, huyện Vũng Liêm, Sở Công thương, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Vĩnh Long.

Tại các cơ quan trên, Đoàn tập trung kiểm tra  tình hình triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức; tình hình thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và phổ biến các văn bản của Nhà nước về công tác văn thư như: Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.

   Kiểm tra tài liệu tại Kho lưu trữ  Chi Cục Văn thư – lưu trữ tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung lãnh đạo các cấp, các ngành ở các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long  đã có sự quan tâm, chỉ đạo tới công tác văn thư, lưu trữ nên công tác này  đã có sự phát triển đáng kể trong những năm qua. Căn cứ vào các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, các Chi cục đã giúp Sở Nội vụ ban hành văn bản hoặc tham mưu cho Uỷ ban nhân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo điều hành về công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ được triển khai thực hiện ở hầu hết các các cơ quan. Tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở phần mềm quản lý văn bản đi, đến. Cả ba Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã sử dụng cả phần mêm quản lý văn bản đi, đến và phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ.

Các quy trình nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của nhà nước./.

Hồng Diệu -Phòng Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ địa phương

Created by doanthuha
 


Tin khác:

   Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tiếp nhận tài liệu sắc phong thời Lê Trung Hưng tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định(16/03/2012)
   Hội nghị phổ biến Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp(04/03/2012)
   Hội nghị Thực trạng chất lượng cử nhân ngành Lịch sử, Lưu trữ qua đánh giá của nhà tuyển dụng(02/03/2012)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.