Skip navigation links

Giới thiệu danh mục một số tài liệu ảnh về Tổng Bí thư Lê Duẩn bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Những hình ảnh này hiện đang được lưu trữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
         Tổng Bí thư Lê Duẩn, một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh ngày 7/4/1907 ở làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Xuất thân từ một gia đình lao động, có truyền thống yêu nước, Ông sớm giác ngộ cách mạng, tham gia cách mạng từ rất sớm, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930, khi mới 23 tuổi.  Trước năm 1945, Ông đã tham gia hoạt động cách mạng sôi nổi, giữ nhiều trọng trách quan trọng, nhiều lần Ông bị bắt và bị tù đày.

Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công và khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, ông đã cùng Trung ương Đảng chuẩn bị cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Ông được Bác Hồ và Trung ương Đảng cử vào lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. Tại Đại hội lần thứ II của Đảng năm 1951,  Ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Từ năm 1946 đến năm 1954, với cương vị là Bí thư Xứ ủy, rồi Bí thư Trung ương Cục miền Nam, ông đã lãnh đạo Đảng bộ miền Nam tổ chức cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ giải phóng miền Nam, Ông đã viết Bản "Đề cương Cách mạng miền Nam", vạch rõ nhiệm vụ chính của cách mạng cả nước, mục đích, nhiệm vụ và đối tượng của cách mạng miền Nam, khẩu hiệu, hình thức đấu tranh và khả năng phát triển của phong trào cách mạng miền Nam... Bản Đề cương Cách mạng miền Nam của Ông có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước; góp phần chuẩn bị cơ sở lý luận và cơ sở chính trị cho Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đồng thời là yếu tố thúc đẩy các phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam chống Mỹ.

 Tháng 9/1960, tại Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng, Ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, đảm nhận trọng trách Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (năm 1976) và lần thứ V (1982) của Đảng, Ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; từ năm 1978 Ông còn là Bí thư Quân ủy Trung ương. Ông là đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII. 

Dù ở cương vị nào, trong Đảng hay Nhà nước, Ông luôn tỏ rõ là một người cách mạng, một nhà lãnh đạo trung kiên, luôn kiên định, đề cao lập trường, tư tưởng độc lập dân tộc và để lại những dấu ấn sâu sắc.

Do những cống hiến to lớn của Ông, Đảng và Nhà nước ta đã tặng Ông Huân chương Sao Vàng. Ông  cũng được nhiều nước tặng thưởng những Huân chương cao quý khác.

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Ông - cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Danh mục một số tài liệu ảnh về quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp, cống hiến của ông trên những cương vị khác nhau. Những hình ảnh này hiện đang được lưu trữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, là những tài liệu quý giá, là bằng chứng sinh động về quá trình hoạt động cách mạng, đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của ông trên các cương vị: Tổng Bí thư, Bí thư Quân uỷ Trung ương hay trong vai trò là đại biểu Quốc hội... 

 

STT

Nội dung

1

          Đồng chí Lê Duẩn năm 1931

         Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Lịch sử trước Cách mạng, Số 75-N497

2

          Đoàn Chủ tịch vỗ tay chào mừng các đại biểu về dự Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 18.4.1962.

Từ trái qua phải: Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh khối cơ quan, Số 247

 

3

        Tối ngày 13.01.1963, các đồng chí Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng trong buổi tiệc chiêu đãi Đoàn Đại biểu Xô Viết tối cao Liên Xô thăm Việt Nam từ ngày 12.01 đến 20.01.1963.
        
Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Phông Quốc hội, Số 2074 - 1250

4

Đoàn Chủ tịch đứng vỗ tay chào mừng các đại biểu về Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 29.4.1963.

Hàng đầu từ trái qua phải: Người đứng thứ hai Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh khối cơ quan, Số 251

5

Đoàn Chủ tịch vỗ tay chào mừng các đại biểu về dự Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 28.10.1963.

Từ phải qua trái: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Tổng Bí Thư Lê Duẩn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh khối cơ quan, Số 253

6

Tháng 12/1968 đồng chí Lê Duẩn (cùng đi đồng chí Lê Quỳnh) về thăm cơ sở làm tốt công tác thủy lợi tỉnh Hải Hưng.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Bộ Thủy Lợi, Số 904 - K9666

7

Đồng chí Lê Duẩn đến Bắc Kinh ngày 10.5.1970 (chụp ở sân bay Bắc Kinh).

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Bộ ngoại giao, Số 2655a - 2245

8

Mao Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lâm Bưu chụp ảnh chung với đồng chí Lê Duẩn trong buổi hội kiến ngày 11.5.1970.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Bộ ngoại giao, Số 2655 - 2246

9

Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn đẫn đầu về tới Bắc Kinh sau khi đi dự Đại hội 24 Đảng Cộng sản tại Liên Xô, Thủ tướng Chu Ân Lai ra đón, ngày 10/5/1971.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Bộ ngoại giao, Số 2658 - 2182

10

Thủ tướng Chu Ân Lai cùng đồng chí Lê Duẩn xem buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng đoàn đại biểu Đảng ta, ngày 10/5/1971.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Bộ ngoại giao, Số 2663 - 2187

11

Đoàn Chủ tịch vỗ tay chào mừng các đại biểu về dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 7.6.1971.

Hàng đầu từ phải qua trái: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh khối cơ quan, Số 266

12

Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 7.6.1971.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh khối cơ quan, Số 268

13

Ngày 15/2/1974, đồng chí Lê Duẩn về thăm một số cơ sở sản xuất và góp ý kiến về quy hoạch thủy lợi tại HTX Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Bộ Thủy Lợi, Số 902 - P7251

14

Đồng chí Lê Duẩn đang đi trên bờ mương thăm cánh đồng lúa xuân gieo thẳng của HTX Trung Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hải Hưng, ngày 12/2/1975.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Bộ Thủy Lợi, Số 898 - Ab633

15

Đồng chí Lê Duẩn thăm đồng ruộng mương máng xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Hà Nam Ninh dịp tết năm 1976.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Bộ Thủy Lợi, Số 899 - Ac312

16

Đồng chí Lê Duẩn thăm kênh mương Khu kinh tế mới Lê Minh Xuân tháng 8/1976.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Bộ Thủy Lợi, Số 901 - Ac8703

17

Đồng chí Lê Duẩn thăm và nói chuyện tại Hội nghị Thủy lợi toàn quốc năm 1977 (Họp tại thành phố Hồ Chí Minh).

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Bộ Thủy Lợi, Số 880

18

Đồng chí Lê Duẩn thăm hồ chứa nước Chân Sơn, xã Thụy Phương, tỉnh Bình Trị thiên dịp tết 1977.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Bộ Thủy Lợi, Số 894 -

19

Ngày 01.3.1978, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn tiếp Đoàn Quốc hội Ru ma ni thăm hữu nghị nước ta, năm 1978.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Phông Quốc hội, Số 2248 308

20

Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc báo cáo chính trị tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra từ ngày 24.6 đến ngày 04.7.1981.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh khối cơ quan, Số 291

21

Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Lê Duẩn, quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra từ ngày 24.6 đến ngày 04.7.1981.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh khối cơ quan, Số 308

22

Đại hội Đảng nhân dân cách mạng Cam-pu-chia lần thứ 4 ngày 26.5.1981 tại thủ đô Phnôm-pênh. Đồng chí Lê Duẩn Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam tham gia đoàn Chủ tịch.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh khối cơ quan, Số 6254

 

 

 

Một số hình ảnh về Tổng Bí thư Lê Duẩn:
 

 

 Chân dung Ông Lê Duẩn, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Đảng Lao động Việt Nam.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục tài liệu ảnh Khối Cơ quan, SLT 8360

 Đoàn Chủ tịch vỗ tay chào mừng các đại biểu về dự Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 18.4.1962.

Từ trái qua phải: Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh khối cơ quan, Số 247

 

   

Đoàn Chủ tịch vỗ tay chào mừng các đại biểu về dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV n­ước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 7.6.1971.
Hàng đầu từ phải qua trái: Đại tư­ớng Võ Nguyên Giáp, Thủ t­ướng Chính phủ Phạm Văn Đồng, Tổng Bí thư­ Lê Duẩn, Chủ tịch n­ước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Quốc hội Trư­ờng Chinh.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh khối cơ quan, Số 266 

 Tổng Bí thư­ Lê Duẩn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV n­ước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 7.6.1971.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh khối cơ quan, Số 268

   

 Tổng Bí thư­ Lê Duẩn đọc báo cáo chính trị tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VII nư­ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra từ ngày 24.6 đến ngày 04.7.1981.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh khối cơ quan, Số 291

 Tổng Bí thư­ Lê Duẩn và Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ chụp ảnh thân mật với các đại biểu Quốc hội, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VII nư­ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra từ ngày 24.6 đến ngày 04.7.1981.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh khối cơ quan, Số 325

   

 Đoàn Đại biểu Xô Viết tối cao Liên Xô thăm Việt Nam từ ngày 12.01 đến 20.01.1963.
Ảnh: Các đồng chí Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng trong buổi tiệc chiêu đãi Đoàn của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tối 03.01.1963.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Quốc hội, Số 2074 - 1250

 Ngày 01.3.1978, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn tiếp Đoàn Quốc hội Ru ma ni thăm hữu nghị nước ta.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Mục lục ảnh Quốc hội, Số 2248 - 308

Lê Thị Lý – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Created by DTTH
 


Tin khác:

   Giới thiệu Thuật ngữ văn thư, lưu trữ(31/03/2017)
   Giới thiệu khối tài liệu quân sự thuộc phông Phủ Thủ tướng (Mục lục 2) giai đoạn 1945-1954(23/03/2017)
   Thư Hồ Chủ tịch gửi đồng bào khu tự trị Thái - Mèo nhân kỷ niệm quân và dân ta đại thắng ở Điện Biên Phủ(23/03/2017)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.