Skip navigation links

Giới thiệu Nghị định thành lập trường Đại học Sư phạm cao cấp
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Xin Giới thiệu đến độc giả Nghị định số 276-NĐ về việc bãi bỏ Ban Sư phạm Đại học Khoa học và thành lập Trường Sư phạm cao cấp.
        Ngày 11/10/1951, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được chính thức thành lập theo Nghị định 276-NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục. Nghị định này gồm 12 điều quy định rất chi tiết về: Các ban trong trường gồm có ban Toán, ban Lý Hóa, ban Văn vật; các điều kiện để được vào học tại trường, các giấy tờ trong hồ sơ học sinh; thời gian học tại trường…Từ khi thành lập đến nay, dù đã nhiều lần đổi tên từ Trường Sư phạm cao cấp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội như ngày nay, nhà trường vẫn luôn giữ được vị trí là trường đại học sư phạm đầu ngành trong đào tạo giáo viên các bậc học...

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) và kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (11/10/1951 - 11/10/2017) chúng tôi xin giới thiệu Nghị định số 276-NĐ về việc bãi bỏ Ban Sư phạm Đại học Khoa học và thành lập Trường Sư phạm cao cấp (nay là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội). Sắc lệnh này hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III – Hà Nội, Phông Bộ Nội vụ, Hồ sơ 1078.

Dưới đây là nội dung sắc lệnh:

NGHỊ ĐỊNH

Số 276-NĐ ngày 11-10-1951

Bãi bỏ Ban Sư phạm Đại học Khoa học và thành lập trường Sư phạm cao cấp. 


BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC

          - Chiểu sắc lệnh số 119 ngày 9/7/46 tổ chức Bộ Giáo dục;

- Chiểu nghị định số 316-NĐ ngày 13/7/46 và nghị định số 33-NĐ-CH ngày 15/5/48 ấn định nhiệm vụ các cơ quan Trung ương Bộ giáo dục;

- Chiểu nghị định số 123-NĐ mở Ban Sư phạm Đại học Khoa học và Văn khoa;

- Chiểu nghị định số 209-NĐ ngày 25/7/51 quy định tổ chức và chế độ các trường chuyên nghiệp cao cấp;

          - Xét nhu cầu công vụ;

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1 - Nay bãi bỏ Ban Sư phạm Đại học Khoa học thành lập bởi nghị định số 123-NĐ ngày 19/7/48 và tổ chức một trường Sư phạm cao cấp để đào tạo giáo viên cấp 3 trường Phổ thông.

Điều 2 - Trường Sư phạm cao cấp gồm có ba ban:  - Ban Toán

                                                                      - Ban Lý Hóa

                                                                      - Ban Văn vật

Điều 3 - Muốn vào học Trường Sư phạm cao cấp, học sinh phải có những điều kiện dưới đây:

  a) Có bằng trung học chuyên khoa hay một bằng cấp tương đương hoặc đã tốt nghiệp lớp 9 trường Phổ thông. Ít nhất đủ 18 tuổi tính đến ngày 31 tháng 12 năm mở kỳ thi tuyển học sinh.

  b) Là giáo viên cấp II đã dạy học được ít nhất là một năm ở các trường Phổ thông và được cấp có thẩm quyền cho phép.

Điều 4 - Hồ sơ học sinh gồm có:

  - Đơn xin học (ghi rõ muốn xin vào học ban nào)

  - Bản sao văn bằng hay giấy chứng nhận.

  - Giấy hạnh kiểm để UBKCHC (tỉnh hay Liên khu) cấp chưa quá 6 tháng tính đến ngày nhập học.

  - Nếu học sinh là giáo viên, nhân viên cơ quan, đoàn thể phải có giấy giới thiệu của cấp có thẩm quyền liên trên cho phép theo học.

  - Giấy cam đoan làm việc cho Chính phủ trong một thời gian đã định cho học sinh các trường Chuyên nghiệp (các giáo viên cấp 2 xin học được miễn nộp giấy hạnh kiểm và bản sao văn bằng).

Điều 5 - Hạn học của trường Sư phạm các cấp định là 2 năm kể cả thực tập.

       Chương trình học và thời gian thực tập sẽ ấn định sau.

Điều 6 - Nếu số đơn xin học quá số đã định, học sinh phải qua một kỳ thi nhập học, gồm có hai bài:

a) Một bài về chính trị chung cho các ban

  b) Một bài về: Toán cho ban toán

                         Lý hóa cho ban Lý hóa

                         Văn vật cho ban Văn vật.

  Chương trình thi nhập học là chương trình các lớp 8 và 9 trường Phổ thông.

Điều 7 - Số học sinh định tuyển cho niên học 1952 là 60 người cho tất cả ba ban (2/3 sẽ dành cho giáo viên cấp 2).

Điều 8 - Học sinh trường Sư phạm cao cấp được hưởng những quyền lợi và có những nghĩa vụ đã quy định chung cho học sinh các trường chuyên nghiệp.

Điều 9 - Việc tổ chức và quản trị nhà trường sẽ theo chế độ chung của các trường Chuyên nghiệp.

Điều 10 - Học hết năm thứ hai, học sinh phải qua một kỳ thi tốt nghiệp.

      Nếu trúng tuyển sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trường Sư phạm cao cấp.

Điều 11 - Học sinh tốt nghiệp được bổ giáo viên cấp III trường Phổ thông, theo thể lệ ấn định trong quy chế công chức.

        Học sinh không trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp cũng được cử dạy tại các trường cấp III. Nhưng tạm thời xếp vào ngạch dưới và kém học sinh tốt nghiệp một bậc; được quyền thi lại hai năm sau, nếu vẫn không trúng tuyển thì được bổ hẳn vào ngạch dưới.

Điều 12 - Các ông Đổng lý Văn phòng Bộ giáo dục và Tổng Giám đốc Nha Đại học vụ chiểu nghị định thi hành./.

          Ngày 11 tháng 10 năm 1951

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC

                                                                                    Thứ trưởng

                                                                  

                                                                                       Nguyễn Khánh Toàn

 

   Nghị định số 276-NĐ về việc bãi bỏ Ban Sư phạm Đại học Khoa học và  thành lập Trường Sư phạm cao cấp.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Bộ Nội vụ, Hồ sơ 1078.

          Trần Thị Hoàn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Created by Tranngoc
 


Tin khác:

   Cung An Định - Những dấu ấn về kiến trúc và hoài niệm về ông hoàng, bà chúa cuối cùng của triều Nguyễn(22/09/2017)
   Trưng bày Bảo vật quốc gia "Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945-1946"(28/08/2017)
   Giới thiệu Danh mục một số hồ sơ về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào(22/08/2017)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.