Skip navigation links

Tuyển tập đề tài khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (tập 2)
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II - nơi đang gìn giữ hơn 14.000 mét giá tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu, gắn liền với quá trình khai hoang lập làng, đấu tranh chống thực dân, đế quốc và xây dựng, bảo vệ vùng đất phía Nam của Tổ quốc từ cách nay hơn 200 năm.
 

 

Với hơn 180 phông và sưu tập tài liệu, sưu tập sách, tạp chí bổ trợ lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (Trung tâm II) cung cấp nguồn sử liệu quan trọng, phản ánh khách quan, chân thực tiến trình lịch sử của vùng đất Nam Bộ và Việt Nam nói riêng từ thế kỷ XVI đến nay.

Tài liệu do Trung tâm quản lý trở thành “nguyên liệu” chính cho hàng nghìn đề tài, ấn phẩm nghiên cứu khoa học, từ khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, các bộ địa chí, lịch sử Đảng bộ các tỉnh thành, huyện thị, cũng như các công trình khoa học chuyên khảo về các mặt đời sống xã hội, các nhân vật lịch sử chính diện và phản diện,... Tổng kết 40 năm, Trung tâm đã phục vụ hàng trăm nghìn hồ sơ cho hơn 30.000 lượt độc giả trong và ngoài nước.

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập (29/11/1976 - 29/11/2016), Trung tâm Lưu trữ quốc gia II tổ chức thống kê, sưu tầm các đề tài, công trình, ấn phẩm của độc giả đến nghiên cứu và sử dụng tài liệu lưu trữ, tập hợp thành bộ sách “Tuyển tập đề tài khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II” gồm 2 tập: (Tập 1: Đề tài khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ hình thành trước năm 1954; Tập 2: Đề tài khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ giai đoạn 1955 - 1975).

Tập 2: Đề tài khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ giai đoạn 1955 - 1975 gồm ba phần:

Phần Một: Tổng quan thành phần, nội dung tài liệu lưu trữ hình thành trong giai đoạn 1955 - 1975, giới thiệu lịch sử hình thành,  thành  phần và khái quát nội dung các phông, sưu tập tài liệu, sưu tập sách, tạp chí bổ trợ hình thành thời kỳ Việt Nam Cộng hòa (1955 - 1975) do Trung tâm Lưu trữ quốc gia II quản lý.

Phần  Hai:  Tuyển tập đề tài nghiên cứu của độc giả, giới thiệu các đề tài nghiên cứu tài liệu thời kỳ Việt Nam Cộng hòa của độc giả tại Phòng Đọc từ năm 1976 đến năm 2016. Các đề tài nghiên cứu của độc giả được trình bày theo bố cục: tên độc giả, tên đề tài, tổng quan nội dung tài liệu nghiên cứu, phông và hồ sơ tài liệu độc giả yêu cầu khai thác. Tuy nhiên, trải qua quá trình xử lý khoa học kỹ thuật, một số phông và các số ký hiệu tài liệu có nhiều sự thay đổi. Vì vậy, độc giả cần đến Phòng Đọc của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, đối chiếu với mục lục (hoặc) cơ sở dữ liệu hiện hành để có địa chỉ tra tìm hồ sơ, tài liệu chính xác.

Phần Ba: Tuyển tập các đề tài, xuất bản phẩm và bài viết của độc giả đã công bố, xuất bản, giới thiệu các đề tài khoa học, luận văn, luận án, sách, bài viết khai thác sử dụng và tham khảo khối tài liệu thời kỳ Việt Nam Cộng hòa (1955 - 1975) do Trung tâm Lưu trữ quốc gia II quản lý.

Tuyển tập hướng tới mục tiêu cung cấp cho độc giả, các nhà nghiên cứu những thông tin cần thiết về nguồn tài liệu, cũng như tập hợp, hệ thống các đề tài nghiên cứu của độc giả để làm rõ hơn tiềm năng, giá trị tài liệu lưu trữ mà Trung tâm đang quản lý. Đồng thời, giúp độc giả, các nhà nghiên cứu có thông tin hữu ích về các đề tài đã được công bố, xuất bản. Qua đó xây dựng đề tài, công trình khoa học tránh trùng lặp, cũng như tập trung đi sâu nghiên cứu vào những lĩnh vực đang còn bỏ ngỏ.

Tuy nhiên, trong điều kiện độc giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, Tuyển tập chưa phải là bộ sưu tầm đầy đủ nhất các đề tài, công trình sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II. Đặc biệt là những đề tài, công trình do các độc giả công bố, xuất bản ở nước ngoài. Vì vậy, Trung tâm rất mong nhận được sự thông tin của độc giả, các nhà nghiên cứu, để Tuyển tập được đầy đủ hơn ở lần tái bản sau./.

Nhật Anh

Created by KĐ
 


Tin khác:

   Hành trình “tìm cha” qua tài liệu lưu trữ (07/11/2017)
   Xứ Bắc kì năm 1907(03/11/2017)
   Những Sắc lệnh trở thành Bảo vật quốc gia(12/10/2017)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.