Skip navigation links

Tổng hợp Video cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2017
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Tính đến ngày 18/12/2017: Có 83 video thực hiện được cập nhật vào trang Youtube của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
   

Trong đó, 28 lượt clip được phát trên các kênh của: Truyền hình Quốc hội; Truyền hình Quốc phòng, VTV1 và VTV4, Truyền hình TTXVN; Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.

Với hơn 1000 lượt xem, kênh Youtube của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đang góp phần thực hiện nhiệm vụ quảng bá, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ đến công chúng trong nước nói riêng và trên thế giới nói chung.

 

STT

NỘI DUNG

KÊNH PHÁT HÀNH

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

1

Triển lãm “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”

Truyền hình Quốc hội

2

Bảo quản và phát huy giá trị Di sản tư liệu thế giới Mộc bản triều Nguyễn và Châu bản Triều Nguyễn

Truyền hình TTXVN

3

Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước – 55 năm hình thành và phát triển

Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội

4

55 năm thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ

Truyền hình Quốc hội

5

Công bố giới thiệu 2 bộ phim sưu tầm từ nước ngoài

VTV1

6

Công bố những thước phim tài liệu quý Ngày miền Nam giải phóng

Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

7

Hội thảo Quốc tế_Bán đảo Đông Dương trong tâm điểm địa chính trị_Thời sự VTV1

VTV1

8

Phim tài liệu “Hồ Chí Minh trên đất nước Lê-nin”

 

9

Phim tư liệu “Việt Nam: 30 ngày ở Sài Gòn”

 

 

Tổng số video

9

TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA I

1

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I -55 năm một chặng đường 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

2

Hành trình khám phá kiến trúc Pháp tại Hà Nội_Bảo tàng Louis Finot

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

3

Công trình Trường Đại học Đông Dương  

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

4

Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

5

Hành trình khám phá kiến trúc Pháp tại Hà Nội bắt đầu từ công trình Nhà hát thành phố Hà Nội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

6

Đặc sắc bút tích của các Hoàng đế trên Châu bản triều Nguyễn

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Phần 10: Bút phê của vua Khải Định   

7

Đặc sắc bút tích của các Hoàng đế trên Châu bản triều Nguyễn

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 Phần 6:  Bút phê của Vua Kiến Phúc

8

Đặc sắc bút tích của các Hoàng đế trên Châu bản triều Nguyễn

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Phần 5: Bút phê của Vua Tự Đức

9

Đặc sắc bút tích của các Hoàng đế trên Châu bản triều Nguyễn

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Phần 4: Nét bình dị trong phút phê của Vua Thiệu Trị   

10

Đặc sắc bút tích của các Hoàng đế trên Châu bản triều Nguyễn

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 Phần 3: Bút phê của Hoàng đế Minh Mạng  

11

Đặc sắc bút tích của các Hoàng đế trên Châu bản triều Nguyễn

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Phần 2: Giản dị bút phê của Hoảng đế Gia Long

12

Giới thiệu Trung tâm Lưu trữ quốc gia I 2006

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

13

Trưng bày hơn 100 tư liệu quý về văn thư triều Nguyễn qua châu bản

Truyền hình Nhân dân

14

Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Châu bản triều Nguyễn

Truyền hình TTXVN

15

Tài liệu lưu trữ quốc gia - Con đường về nguồn cội

Truyền hình TTXVN

16

Lịch sử hình thành tỉnh Đồng Tháp trước năm 1975 qua tài liệu lưu trữ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

17

Châu bản triều Nguyễn nhận bằng Di sản tư liệu thế giới

VTV1

18

Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ

Truyền hình TTXVN

19

100 năm Di sản Việt Nam - Pháp: nhìn lại những ký ức chung

Truyền hình Quốc hội

 

 Tổng số video

19

TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II

1

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

2

Một ngày ở Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

3

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II - 40 năm phát huy nguồn di sản

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

4

Bảo vệ và phát huy nguồn thư tịch cổ dân tộc Chăm

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

5

Phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ - tiềm năng di sản tư liệu

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

6

Tài liệu thời kỳ Pháp thuộc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

7

Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam năm 1954

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

8

Gia Định báo – Tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên của làng báo Việt Nam

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

9

Sự thiết lập hệ thống giáo dục ở Nam Kỳ thời Pháp thuộc: Phần 1

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

10

Nhà tù Côn Đảo Tập 1

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

11

Nhà tù Côn Đảo Tập 2

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

12

Nhà tù Côn Đảo Tập 3

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

13

Hoạt động của các trường học ở Nam Kỳ thời Pháp thuộc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

14

Hiệp định Paris qua tài liệu lưu trữ - Tập 5: Thành lập Chính phủ liên hiệp hòa hợp dân tộc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

15

Hiệp định Paris về Việt Nam qua tài liệu lưu trữ - Tập 1: Đường đến Paris

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

16

Hiệp định Paris qua tài liệu lưu trữ - Tập 3: Vấn đề bàn tròn

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

17

Hiệp định Paris về Việt Nam qua tài liệu lưu trữ - Tập 4: Cánh cửa đến “hòa bình”

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

18

Hiệp định Paris qua tài liệu lưu trữ - Tập 2 Những phiên họp đầu tiên

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

19

Bản Tuyên ngôn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

 

Tổng số video

19 

TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III

1

Luật lưu trữ, phát huy giá trị di sản tài liệu lưu trữ

Truyền hình Quốc hội

2

Kịch nói của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

TTLTQG III

3

Lễ giao nhận hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B

Truyền hình Quốc hội

4

Triển lãm tài liệu lưu trữ: Hội nghị Paris – Tài liệu lưu trữ nhìn từ 2 phía

VTV 1

5

Những Sắc lệnh đầu tiên về xây dựng, củng cố chính quyền Nhà nước

Truyền hình Quốc hội

6

Bước chuyển giao đầy hứa hẹn

Truyền hình Quốc hội

7

Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1945 1946

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

8

Những hình ảnh về ngành Lưu trữ: Tập 2

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

9

Những hình ảnh về ngành Lưu trữ: Tập 1

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

10

Ảnh hưởng của CM Tháng 10 Nga tới CM Việt Nam

Truyền hình Quốc hội

11

Tiếng vọng thời gian 24.11 - Ký ức thời tem phiếu

Truyền hình Quốc hội

12

Triển lãm “Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga tới Cách mạng Việt Nam”

Truyền hình TTXVN

 

Tổng số Video

12

TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA IV

1

Mộc bản Triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới – Tập 1

Truyền hình Quốc hội

2

Mộc bản Triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới – Tập 2

Truyền hình Quốc hội

3

Mộc bản Triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới – Tập 3

Truyền hình Quốc hội

4

Khai mạc Triển lãm “Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

TTLTQG IV

5

Giới thiệu Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

TTLTQG IV

6

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV - Điểm đến của bạn tại Đà Lạt

VTV 4

7

Lời thì thầm từ quá khứ - Tập 1

TTLTQG IV

8

Lý Chiêu Hoàng – Vị vua cuối cùng của nhà Lý

TTLTQG IV

9

Chuyện về gia đình nhà họ Ngô

Facebook: Giaoducquocphong

10

Di sản thế giới: Mộc bản triều Nguyễn

Truyền hình VTC

11

Đà Lạt Câu chuyện chưa kể - Phần 4

TTLTQG IV

12

Mộc bản triều Nguyễn Di sản đang dần được đánh thức

VTV1

13

Đà Lạt Câu chuyện chưa kể - Phần 3

TTLTQG IV

14

Đà Lạt Câu chuyện chưa kể - Phần 2

TTLTQG IV

15

Đà Lạt Câu chuyện chưa kể - Phần 1

TTLTQG IV

16

Phần 12 Triều Trần 07 Trần Dụ Tông

TTLTQG IV

17

Phần 12 Triều Trần 06 Trần Hiến Tông

TTLTQG IV

18

Phần 12 Triều Trần 05 Trần Minh Tông

TTLTQG IV

19

Phần 12 Triều Trần 04 Trần Anh Tông

TTLTQG IV

20

Phần 12 Triều Trần 03 Trần Nhân Tông

TTLTQG IV

21

Phần 12 Triều Trần 02 Trần Thánh Tông

TTLTQG IV

22

Phần 12 Triều Trần 01 Trần Thái Tông

TTLTQG IV

23

Phần 12 Triều Trần 08 Trần Nghệ Tông

TTLTQG IV

24

Tọa đàm quốc tế Chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo quản tài liệu mộc bản tại các nước châu Á tại Đà Lạt, ngày 11.11.2017

Truyền hình Quốc hội

 

Tổng số Video

24

 

Created by Tranngoc
 


Tin khác:

   Các bài công bố, giới thiệu tài liệu đăng trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2017(19/12/2017)
   Điện Thái Hòa - cung điện một thuở vàng son(17/11/2017)
   Tuyển tập đề tài khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (tập 2) (14/11/2017)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.