Skip navigation links

Các tin hoạt động và hợp tác quốc tế cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2017
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Các tin hoạt động và hợp tác quốc tế của Cục được cập nhật nhanh, chính xác và thời sự.
        Để phản ánh nhanh, chính xác, thời sự các hoạt động của Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước, các đơn vị chức năng và các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục trong năm 2017, Cổng Thông tin điện tử của Cục đã cập nhật 140 tin hoạt động, tin hợp tác quốc tế. Có được kết quả ấy do được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp từ các đơn vị thuộc Cục, sự cố gắng, nỗ lực của các biên tập viên, phóng viên và sự cộng tác tích cực từ các cộng tác viên.

Xin tổng hợp và giới thiệu đến độc giả danh sách các tin về hoạt động, tin hợp tác quốc tế của Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước, các đơn vị chức năng và các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục trên Cổng Thông tin điện tử của Cục trong năm 2017.

 

TT

Tên bài

Thời gian đăng

Tác giả

 

I.                    

Các tin hoạt động

 

Tháng 1

1

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

02/01/2017

Phạm Thị Tâm – Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 

2

Chúc mừng 71 năm ngày Lưu trữ Việt Nam

03/01/2017

Đoàn Thị Thu Hà – Trung tâm Tin học

 

3

Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử các cấp 

05/01/2017

 

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

4

Nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ leafcasting trong công tác tu bổ tài liệu lưu trữ”

06/01/2017

Phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Trung tâm KH&CN Văn thư - Lưu trữ

 

5

Nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả hoạt động hướng dẫn, kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ” 

06/01/2017

Phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Trung tâm KH&CN Văn thư - Lưu trữ

 

6

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp xã giao đoàn đại biểu Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ 

11/01/2017

Tổng hợp từ Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

 

7

Giới thiệu chuyên đề “Hệ thống cơ quan lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ ở Hoa Kỳ” 

11/01/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

8

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2017 

13/01/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

9

Gặp mặt các thế hệ công chức, viên chức nghỉ hưu nhân dịp Xuân Đinh Dậu 

17/01/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

10

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 của Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

20/01/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

11

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng chúc Tết các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thế công chức, người lao động khối cơ quan Cục 

24/01/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

 

Tháng 02

 

 

 

12

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chúc Tết đầu Xuân Đinh Dậu 2017   

02/02/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

13

Hội thảo khoa học “Mã toàn cầu phân định tài liệu GDTI của GS1 phục vụ công tác văn thư, lưu trữ” 

14/02/2017

Kim Đông Đô - Trung tâm Tin học

 

14

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thăm và làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam 

21/02/2017

Nguyễn Thị Thu Hoài – Văn phòng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 

15

Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

24/02/2017

Đoàn Thị Thu Hà – Trung tâm Tin học

 

 

Tháng 03

 

 

 

16

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thăm và làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang và Lào Cai 

10/03/2017

Nguyễn Thị Thu Hoài - Văn phòng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 

17

Nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Khảo sát, đánh giá các nghiên cứu của Việt Nam về quản lý văn bản, tài liệu điện tử” 

20/03/2017

Phòng Quản lý khoa học và công nghệ - Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ

 

18

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ 

29/03/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

19

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức sinh nhật cho công chức, viên chức và người lao động có sinh nhật trong Quý I năm 2017 

31/03/2017

Kim Đông Đô - Trung tâm Tin học

 

 

Tháng 4

 

 

 

20

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ 

05/4/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

21

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017 

05/4/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

22

Kiểm tra tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại tỉnh An Giang và tỉnh Hậu Giang  

10/4/2017

Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương

 

23

Lịch sử hình thành tỉnh Đồng Tháp trước năm 1975 qua tài liệu lưu trữ 

14/4/2017

Lê Hằng – Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 

24

Nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ” 

18/4/2017

Phòng Quản lý khoa học và công nghệ -Trung tâm KH&CN Văn thư - Lưu trữ

 

25

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ và chữ ký số của Bộ Nội vụ 

19/4/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

26

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Công bố, giới thiệu phim tư liệu “Việt Nam: 30 ngày ở Sài Gòn” và “Hồ Chí Minh trên đất nước Lê-nin” 

19/4/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) - Trung tâm Tin học

 

27

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội thảo xây dựng dự thảo Thông tư quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử 

20/4/2017

Kim Thu - Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 

28

Công Đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2012-2017 

21/4/2017

Nhật Anh - (Kim Đông Đô) - Trung tâm Tin học

 

29

Trưng bày tài liệu lưu trữ nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 01/5 tại Bảo tàng Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

26/4/2017

Trần Thị Minh - Phòng Tổ chức Sử dụng tài liệu - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 

30

Xin ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử 

28/4/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

31

Thông báo lịch phát sóng phim tư liệu “Việt Nam: 30 ngày ở Sài Gòn” 

28/4/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

 

Tháng 5

 

 

 

32

Triển lãm lịch sử hình thành tỉnh Đồng Tháp qua tài liệu lưu trữ trước năm 1975 

03/5/2017

Đoàn Thị Thu Hà tổng hợp từ Báo Đồng Tháp online

 

33

Khai mạc Trưng bày tài liệu lưu trữ chuyên đề “Côn Đảo xưa qua tài liệu lưu trữ” 

03/5/2017

Trần Thị Minh - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 

34

Báo cáo tình hình chỉnh lý tài liệu 

03/5/2017

Kim Đông Đô - Trung tâm Tin học

 

35

Thông báo lịch phát sóng phim tư liệu sưu tầm ở nước ngoài “Hồ Chí Minh trên đất nước Lê-nin”

12/5/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

36

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhiệm kỳ 2017-2019 

23/5/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô - Trung tâm Tin học)

 

37

Triệu tập Hội nghị tổng kết hoạt động chỉnh lý tài liệu 

25/5/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

38

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2017 

25/5/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

39

Đại hội Công đoàn cơ quan Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhiệm kỳ 2017-2019 

29/5/2017

Nguyễn Thị Thùy Dung - Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương

 

40

Sắp khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Hội An - Quảng Nam - Những dấu mốc lịch sử qua Di sản tư liệu thế giới”  

29/5/2017

Trần Thị Minh - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 

41

Đại hội Công đoàn Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2017 - 2019 

31/5/2017

Trần Ngọc - Trung tâm Tin học

 

42

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Tết thiếu nhi 1/6 cho con em công chức, viên chức  

31/5/2017

Trần Ngọc - Trung tâm Tin học

 

 

Tháng 6

 

 

 

43

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ "Hội An - Quảng Nam, những dấu mốc lịch sử qua Châu bản, Mộc bản - Di sản Tư liệu thế giới" 

07/6/2017

 Trần Thị Minh - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 

44

Hội thảo “Hoạt động chỉnh lý và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc” 

08/6/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô - Trung tâm Tin học)

 

45

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Nam năm 2017 

09/6/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

46

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2017   

09/6/2017

Trần Ngọc – Trung tâm Tin học

 

47

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ khu vực phía Nam năm 2017 

09/6/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

48

Hội nghị “Tổng kết hoạt động chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương”

10/6/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) - Trung tâm Tin học

 

49

Mời tham dự Hội thảo nghiệp vụ “Hoạt động chỉnh lý tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ” 

13/6/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

50

Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017) 

21/6/2017

Trần Ngọc – Trung tâm Tin học

 

51

Tạp chí Văn thư – Lưu trữ Việt Nam nhận giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI 

23/6/2017

Trịnh Châu – Tạp Chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam

 

52

Khai mạc kỳ Kiểm tra Nghiệp vụ Chỉnh lý và Số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Nam năm 2017

28/6/2017

Nguyễn Thị Thiêm – Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

 

53

Hội thảo Hoạt động Chỉnh lý và Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam

28/6/2017

Nguyễn Thị Thiêm – Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

 

54

Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức sinh nhật cho công chức, viên chức và người lao động có sinh nhật trong quý II/2017 

30/6/2017

Đoàn Thị Thu Hà – Trung tâm Tin học

 

 

Tháng 7

 

 

 

55

Triển lãm “Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý” 

03/7/2017

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 

56

Khai mạc lớp tập huấn “Kỹ năng phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia trên mạng Internet 

05/7/2017

Kim Đông Đô - Trung tâm Tin học

 

57

Thông báo bổ sung thí sinh đủ điều kiện kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ năm 2017  

10/7/2017

Trần Ngọc – Trung tâm Tin học

 

58

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2017 

10/7/2017

Trần Ngọc – Trung tâm Tin học

 

59

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2017  

10/7/2017

Trần Ngọc – Trung tâm Tin học

 

60

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017  

19/7/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) - Trung tâm Tin học

 

61

Thông báo cho thí sinh kiểm tra thực hành số hóa tài liệu lưu trữ về việc làm quen và thực hành máy tại phòng máy số hóa 

25/7/2017

Trần Ngọc – Trung tâm Tin học

 

62

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thăm Anh hùng lao động, nhà văn Sơn Tùng 

27/7/2017

Luyện Thủy - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 

63

Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Giang 

27/7/2017

Phòng Nghiệp vụ địa phương

 

64

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III trao trả Kỷ vật của cán bộ đi B 

27/7/2017

Bảo Minh – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 

65

Hội Cựu chiến binh Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức hoạt động hưởng ứng 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ   

28/7/2017

Hoàng Ngân – Tạp Chí Văn thư lưu trữ Việt Nam

 

66

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang 

28/7/2017

Phòng Nghiệp vụ địa phương

 

67

Khai mạc kỳ Kiểm tra Nghiệp vụ Chỉnh lý và Số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2017

29/7/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) - Trung tâm Tin học ật Anh

 

 

Tháng 8

 

 

 

68

Thông báo Kế hoạch Tổ chức giải thi đấu các môn thể thao chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (4/9/1962-4/9/2017) 

02/8/2017

Trần Ngọc – Trung tâm Tin học

 

69

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

06/8/2017

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 

70

Hội thảo khoa học “Phương án xử lý khối tài liệu lâu dài tại các Lưu trữ lịch sử” 

17/8/2017

Nguyễn Thị Kim Thu - Nhật Anh

 

71

Khai mạc Lớp tập huấn “Kỹ năng khử axit đối với tài liệu lưu trữ giấy” 

17/8/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) - Trung tâm Tin học

 

72

Thông báo lịch phát sóng phim tài liệu “Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước – Một chặng đường phát triển" 

18/8/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

73

Giải thể thao chào mừng Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (04/9/1962-04/9/2017)

29/8/2017

Trần Ngọc – Trung tâm Tin học

 

74

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Gặp mặt các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập 

31/8/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) - Trung tâm Tin học

 

 

Tháng 9

 

 

 

75

Thông báo lịch phát sóng phim tài liệu "Ngọn đuốc thế kỷ" và "Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Một chặng đường phát triển" 

01/9/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

76

Hội thảo “Giải pháp ứng dụng chữ ký số cho văn bản điện tử và lưu trữ điện tử” 

06/9/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) - Trung tâm Tin học

 

77

Thủ tướng chỉ thị tăng cường công tác văn thư, lưu trữ 

08/9/2017

Trần Ngọc – Trung tâm Tin học

 

78

Giới thiệu chuyên đề “Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động lưu trữ hướng tới công chúng của Lưu trữ Quốc gia Nhật Bản” 

11/9/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) - Trung tâm Tin học

 

79

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp xã giao đoàn đại biểu Lưu trữ Quốc gia Nhật Bản 

12/9/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) - Trung tâm Tin học

 

80

Quá trình hình thành và phát triển tỉnh Long An 

13/9/2017

Trần Thị Vui – Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

 

81

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong buổi đến thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV 

15/9/2017

Trần Ngọc – Trung tâm Tin học

 

82

Đại hội đại biểu Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhiệm kỳ 2017-2022 

15/9/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) - Trung tâm Tin học

 

83

Trưng bày tài liệu lưu trữ “Quá trình hình thành và phát triển tỉnh Long An” 

18/9/2017

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

 

84

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thăm và làm việc với các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

18/9/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) - Trung tâm Tin học

 

85

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chính phủ nước CHDCND Lào 

28/9/2017

Huyền Linh – Phòng Hợp tác Quốc tế

 

86

Triển lãm: Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội  

29/9/2017

Đỗ Hoàng Anh – Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 

 

Tháng 10

 

 

 

87

Thông báo Kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017 

03/10/2017

Trần Ngọc - Trung tâm Tin học

 

88

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2017 - 2020

04/10/2017

Trần Ngọc - Trung tâm Tin học

 

89

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ quốc gia “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội’’ 

09/10/2017

Kim Đông Đô - Trung tâm Tin học

 

90

Thông báo Cung cấp dich vụ bán đấu giá

17/10/2017

Trần Ngọc - Trung tâm Tin học

 

91

Hội thảo khoa học “Thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ chuyên ngành - Những vấn đề đặt ra

18/10/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) - Trung tâm Tin học

 

92

Thông báo bán đấu giá tài sản

25/10/2017

Trần Ngọc - Trung tâm Tin học

 

93

Khai mạc triển lãm “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội’’ tại phố sách Hà Nội 

27/10/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) - Trung tâm Tin học

 

94

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017 

31/10/2017

Đoàn Thị Thu Hà - Trung tâm Tin học

 

 

Tháng 11

 

 

 

95

Thông báo công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017 

01/11/2017

Trần Ngọc - Trung tâm Tin học

 

96

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Bộ Nội vụ 

02/11/2017

Trần Ngọc - Trung tâm Tin học

 

97

Khai mạc khóa bồi dưỡng “Năng lực tiếng Anh định hướng trình độ bậc 2” 

03/11/2017

Kim Đông Đô - Trung tâm Tin học

 

98

Hội nghị phổ biến Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII 

08/11/2017

Kim Đông Đô - Trung tâm Tin học

 

99

Trưng bày Bảo vật quốc gia: Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946 tại tòa nhà Quốc hội 

09/11/2017

Luyện Thu Thủy - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 

100

Tọa đàm quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo quản tài liệu Mộc bản tại các nước Châu Á” 

10/11/2017

Trần Thị Minh – Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 

101

Khai mạc Toạ đàm Quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm bảo quản tài liệu Mộc bản tại các nước Châu Á” 

11/11/2017

Trần Thị Minh – Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 

102

Về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2017 

15/11/2017

Đoàn Thị Thu Hà -

Trung tâm Tin học

 

103

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga tới Cách mạng Việt Nam” 

20/11/2017

Luyện Thu Thủy - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 

104

Khai mạc lớp tập huấn “kĩ năng viết bài đưa trên tạp chí, website và các mạng xã hội”

21/11/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

105

Khai mạc Triển lãm "Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga tới cách mạng Việt Nam" 

22/11/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

106

Khai mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế “Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đến Cách mạng Việt Nam” 

23/11/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học

 

107

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng tham gia điều hành phiên họp Tiểu ban Cơ quan Lưu trữ Nga và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam.

24/11/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

108

Toạ đàm “100 năm Di sản Việt Nam - Pháp. Nhìn lại những ký ức chung” và Triển lãm tài liệu lưu trữ “Dấu ấn văn hoá Pháp qua tài liệu lưu trữ” 

29/11/2017

Đỗ Hoàng Anh – Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 

109

Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

29/11/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học               

 

 

110

Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Hợp tác quốc tế  

29/11/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học               

 

 

Tháng 12

 

 

 

111

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật Pháp 

 

04/12/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học               

 

112

Tọa đàm “100 năm di sản Việt Nam - Pháp: Nhìn lại những ký ức chung” 

 

06/12/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học               

 

113

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật Pháp cho ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam 

 

06/12/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học               

 

114

Khai mạc Triển lãm “Dấu ấn văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ” 

 

07/12/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học               

 

115

Khai mạc lớp “Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng" 

14/12/2017

Trần Ngọc - Trung tâm Tin học

 

116

Thư chúc mừng của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2018)

21/12/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

117

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân

22/12/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học

 

II

Tin hợp tác quốc tế

 

Tháng 1

 

 

 

1

Đoàn đại biểu Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam

10/1/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

2

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp Tham tán Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam

24/01/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

 

Tháng 2

 

 

 

3

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Lưu trữ Toles

15/02/2017

Minh Châu (Trịnh Việt Dũng) – Tạp Chí Văn thư lưu trữ Việt Nam

 

4

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp và làm việc với ông Andrew Hardy - Trưởng Đại diện Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp tại Hà Nội

23/02/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

 

Tháng 3

 

 

 

5

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp ông Michel Zink, Thư ký trọn đời Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp

21/03/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

6

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp và làm việc với ông Károlyi Márton - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hungary tại Hà

27/03/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

 

Tháng 5

 

 

 

7

Đoàn đại biểu Cục Lưu trữ Quốc gia Lào thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

15/5/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

8.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam với Cục Lưu trữ Quốc gia Lào

15/5/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

9

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp Cục trưởng Cục Lưu trữ nước CHDCND Lào

16/5/2017

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

 

 

Tháng 6

 

 

 

10

Đoàn công tác của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam thăm và làm việc với các cơ quan lưu trữ tại Hoa Kỳ và Cuba

29/6/2017

Huệ Nguyễn - Phòng Hợp tác quốc tế Cục VTLTNN

 

 

Tháng 8

 

 

 

11

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng tiếp đoàn chuyên gia của Trung tâm tu bổ tài liệu Tokyo

09/8/2017

Hồng Nhung - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 

 

Tháng 9

 

 

 

12

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng tiếp các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam

07/9/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học

 

13

Đoàn đại biểu Lưu trữ Quốc gia Nhật Bản thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam

11/9/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học

 

14

 

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam với Lưu trữ Quốc gia Nhật Bản

12/9/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học

 

15

Đoàn công tác của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham gia Tọa đàm khoa học về “Phương pháp quản lý và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ” tại Thượng Hải, Trung Quốc

25/9/2017

Luyện Thủy – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 

16

Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Lào đến thăm và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam

29/9/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học

 

 

Tháng 10

 

 

 

17

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Pháp Bertrand Lortholary

06/10/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học

 

18

Đoàn công tác của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham dự Hội thảo khu vực ASEAN với chủ đề “Bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu” tại Singapore

16/10/2017

Thùy Trang, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ

 

 

Tháng 11

 

 

 

19

Đoàn đại biểu Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham dự Hội thảo quốc tế “Bán đảo Đông Dương trong tâm điểm địa chính trị, Cách mạng Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam

14/11/2017

Trịnh Châu (Trịnh Việt Dũng) - Tổng hợp từ bản tin thời sự trưa ngày 14/11/2017 phát sóng trên VTV1

 

20

Đoàn công tác của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ làm việc với các cơ quan lưu trữ, thư viện của Liên bang Nga

20/11/2017

Thanh Thủy- Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ địa phương

 

21

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Lưu trữ Liên bang Nga

23/11/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học

 

22

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp xã giao Đoàn công tác của Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga

29/11/2017

Đoàn Thị Thu Hà tổng hợp từ Cổng Thông tin Bộ Nội vụ

 

 

Tháng 12

 

 

 

23

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Cục Lưu trữ Pháp

05/12/2017

Nhật Anh (Kim Đông Đô) – Trung tâm Tin học

 

Created by Tranngoc
 


Tin khác:

   Những bản thông báo đặc biệt trong trận chiến Điện Biên Phủ trên không năm 1972(21/12/2017)
   Tổng hợp Video cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2017(19/12/2017)
   Các bài công bố, giới thiệu tài liệu đăng trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2017(19/12/2017)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.