Skip navigation links

Giới thiệu Sách “Hội nghị Pa-ri - Cánh cửa đến hòa bình”
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Cuốn sách “Hội nghị Pa-ri - Cánh cửa đến hòa bình” với các tư liệu từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I; Trung tâm Lưu trữ quốc gia II; Trung tâm Lưu trữ quốc gia III; Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV... do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành.
       Đã 5 thập kỷ trôi qua kể từ ngày Hội nghị Pa-ri chính thức diễn ra (13/5/1968-13/5/2018) và 45 năm Hiệp định Pa-ri được ký kết (27/01/1973-27/01/2018), quá trình đàm phán cũng như bản Hiệp định được ký kết đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc cũng như lịch sử thế giới trong những năm giữa cuối thế kỷ XX. Đồng thời, đó còn là hồi chuông báo tử cho sự sụp đổ các học thuyết, mưu đồ, hành động của chính phủ Hoa Kỳ tại chiến trường Việt Nam. Những thắng lợi từ cuộc chiến trên mặt trận ngoại giao đã khẳng định cho đường lối, chủ trương, chính sách đấu tranh đúng đắn, sáng suốt, linh hoạt của Đảng và Nhà nước ta, là thành quả của sách lược “vừa đánh, vừa đàm”, “vừa nhu, vừa cương”, biểu thị sự ủng hộ, tình cảm trên mọi phương diện về tinh thần, vật chất của bạn bè quốc tế;…. đã tạo tiền đề, cơ hội và mở ra cánh cửa đến hòa bình, thống nhất Tổ quốc Việt Nam.

Thiết thực Kỷ niệm 50 năm diễn ra Hội nghị và 45 năm ký kết Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phối hợp biên soạn cuốn sách “Hội nghị Paris - Cánh cửa đến hòa bình”.

Cuốn sách được tập hợp, biên soạn từ tài liệu lưu trữ của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và các cơ quan trung ương thuộc Chính quyền Sài Gòn trước năm 1975 hiện đang được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, ảnh tư liệu của phóng viên chiến trường Chu Chí Thành,… Đây là những bài diễn văn, thông báo, thông tri, những hình ảnh,…liên quan đến hoàn cảnh lịch sử, diễn biến và kết quả của Hội nghị Pa-ri và tác động của kết quả Hội nghị đó đến quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

Cuốn sách “Hội nghị Pa-ri - Cánh cửa đến hòa bình” có độ dày 232 trang do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản, được sắp xếp, bố cục thành ba phần:

Phần I: Đường đến Hội nghị Pa-ri

Giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về cuộc đấu tranh của nhân dân hai miền Nam - Bắc, buộc Chính phủ Hoa Kỳ phải ngồi vào bàn đàm phán về vấn đề kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. Sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với nhân dân Việt Nam.

Phần II: Hội nghị Pa-ri - Cánh cửa đến hoà bình

Giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về quá trình đàm phán, các phiên họp chính thức cũng như cuộc gặp riêng của các phái đoàn tại Hội nghị Pa-ri; việc ký kết và những nội dung của bản Hiệp định Pa-ri về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam.

Phần III: Từ Hội nghị Pa-ri đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975

Giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về việc thực thi Hiệp định Pa-ri, Hoa Kỳ rút quân về nước; về cuộc đấu tranh của nhân dân hai miền Nam - Bắc; Chiến dịch Hồ Chí Minh và quá trình thống nhất đất nước.

Hy vọng cuốn sách “Hội nghị Pa-ri - Cánh cửa đến hòa bình” sẽ cung cấp những thông tin hữu ích, trở thành bạn đồng hành, là cẩm nang của các độc giả, các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về sự kiện lịch sử Hội nghị Pa-ri về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam.

Một số tài liệu trong cuốn sách “Hội nghị Pa-ri - Cánh cửa đến hòa bình”:

 
 

 

Trang bìa cuốn sách "Hội nghị Pa-ri - Cánh cửa đến hòa bình"

 

 

Thông cáo ngày 26/10/1972 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IV về tình hình đàm phán tại Hội nghị Paris về vấn đề Việt Nam

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 

 Cuộc gặp riêng giữa Cố vấn đặc biệt Phái đoàn Việt Nam Dân chủ  Cộng hòa Lê Đức Thọ với Cố vấn cao cấp Phái đoàn Hoa Kỳ Henry Kissinger tại Paris, năm 1973

Nguồn: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng

 

 

  Lễ ký tắt Hiệp định Paris về Việt Nam, ngày 23/01/1973

Nguồn: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng 

 
 

Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ký tại Paris ngày 27/01/1973

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

 

 Đỗ Hương-Trung tâm Lưu trữ quốc gia  III

Created by Tranngoc
 


Tin khác:

   Hội nghị Paris qua tài liệu lưu trữ(26/01/2018)
   Đảo Phú Quốc năm 1943(25/01/2018)
   Giới thiệu “Bộ sưu tập báo cắt giai đoạn 2000 - 2010”(25/01/2018)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.