Skip navigation links

Các bài Công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ và nghiên cứu trao đổi cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2016
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Các bài viết đã góp phần phát huy giá trị và quảng bá tài liệu lưu trữ đến công chúng.
 

Xin tổng hợp và giới thiệu đến độc giả danh sách Các bài Công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ và nghiên cứu trao đổi cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2016

TT

Tên bài

Thời gian đăng

Tác giả

 

Tháng 01

 

 

1.      

Danh nhân Việt Nam qua Di sản tư liệu – Mộc bản triều Nguyễn

28/01/2016

Trần Minh - Mai Duyên (Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV)

2.      

Quốc hiệu Việt Nam qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới 

20/01/2016

Trần Minh - Mai Duyên (Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV)

3.      

Nhà tù Hỏa Lò những năm 1921-1923(1)

14/01/2016

Bùi Thị Hệ - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

4.      

Ngoại thương Pháp  – Việt qua Châu bản triều Minh Mệnh 

14/01/2016

Giáng Hoa – Thu Hường (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

5.      

Thư mục tư liệu chuyên đề xác định giá trị tài liệu lưu trữ

11/01/2016

Hoàng Thu Hà - Trung tâm KHCN Văn thư - Lưu trữ

6.      

Các di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới được UNESCO công nhận năm 2015   

5/01/2016

Nguyễn Thu Hoài – Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 

Tháng 2

 

 

7.      

Giới thiệu tài liệu của Sở Mật thám Pháp viết về đồng chí Phạm Văn Đồng

24/02/2016

Ths. Nguyễn Lan Phương - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

8.      

Giới thiệu: Biên bản Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội 

24/02/2016 

Lê Thị Lý- Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

9.      

Áp dụng giải pháp nhận dạng ký tự quang học (OCR) trong biên mục tài liệu lưu trữ

23/02/2016 

Vũ Văn Tâm - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II và Bùi Ngọc Lê - Đại học Hoa Sen

10.  

Đôi nét về Chính sách đối với tù nhân của chính quyền Sài Gòn - qua tài liệu lưu trữ 

18/02/2016

Nguyễn Thị Lan - Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

11.  

Sơ đồ về cách tổ chức của Đảng Cộng Sản Đông Dương lãnh đạo phong trào Xô viết Nghệ tĩnh năm 1930 - 1931 qua tài liệu lưu trữ 

16/02/2016

Trần Minh - Mai Duyên (Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV)

 

Tháng 3

 

 

12.  

 

 Thông báo nội dung tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

24/3/2016

Đoàn Thu Hà – Trung tâm Tin học

13.  

Những người đưa Tây y vào Việt Nam (1)

23/3/2016

 

Bùi Thị Hệ - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

14.  

Cuộc tiến công chiến lược Xuân Hè 1972 qua bình luận của báo chí nước ngoài

15/3/2016

Nguyễn Thị Thiêm - Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

15.  

Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Thanh niên lên án hành động tra tấn học sinh, sinh viên trong các trại giam của chính quyền Việt Nam Cộng hòa

15/3/2016

 

Nguyễn Thị Lan – Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

16.  

Giới thiệu khối tài liệu về các nhà trí thức cách mạng Nam Kỳ đầu thế kỷ XX thuộc phông Thống đốc Nam Kỳ

15/3/2016

 

Lê Vị - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

17.  

Lệ săn bẳn, giết hổ dưới triều Nguyễn qua tài liệu sổ bộ Hán Nôm

15/3/2016

 

Nguyễn Thị Thiêm - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

18.  

Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng 

11/3/2016

Trần Hoàn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 

Tháng 4

 

 

19.  

Trao đổi về giá trị pháp lý của tài liệu số hóa

27/4/2016

Ths. Lê Văn Năng
Giám đốc Trung tâm Tin học,
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

20.  

Kỳ 3: Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa VI với những quyết định quan trọng hoàn thành công cuộc thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước

25/4/2016

Đỗ Hương – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

21.  

Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn ngành (TCN) về “Mục lục hồ sơ” tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

25/4/2016

NCS. Cù Thị Dung - Ths. Trần Thị Vui
Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

22.  

Kỳ 2: Tổng tuyển cử lần thứ hai của Quốc dân đồng bào

22/4/2016

Đỗ Hương - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

23.  

Nhìn lại quá trình Hiệp thương chính trị tới Tổng tuyển cử lần thứ hai và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội với công cuộc Thống nhất hai miền Nam - Bắc qua tài liệu lưu trữ năm 1975-1976 

21/8/2016

Đỗ Hương - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

24.  

Giỗ tổ Hùng Vương qua tài liệu lưu trữ

8/4/2016

Thanh Hoa - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

25.  

Giới thiệu một số mẫu tiền, giấy bạc Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 qua tài liệu lưu trữ

01/4/2016

 Vũ Thị Lan Anh - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

26.  

Về việc xác định ranh giới Hà Nội cuối thế kỷ 19

01/4/2016

Nguyễn Trang- Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

 

Tháng 5

 

 

27.  

Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

19/5/2016

Lê Thị Lý -Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

28.  

Giới thiệu Danh mục tài liệu lưu trữ Quốc hội Việt Nam với bản Hiến pháp đầu tiên

19/5/2016

Phòng Công bố và Giới thiệu tài liệu - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

29.  

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Nam Bộ trước khi sang Pháp đàm phán, năm 1946 

16/5/2016

 

Thiên Lý – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

30.  

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa I ngày 02/3/1946

13/5/2016

Vũ Thị Lan Anh - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

31.  

Có một Hà Nội xưa như thế

13/5/2016

Ngọc Diệp - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

32.  

Mộc bản Triều Nguyễn trường tồn sau ba lần di dời

12/5/2016

Nguyễn Thị Hồng Loan  - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

33.  

Lịch sử mộc bản Hàn Quốc

12/5/2016

Ths. Nguyễn Thu Hoài - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

34.  

Sắc lệnh số 15-SL ngày 6/5/1951 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về việc thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

5/6/2016

 

Trần Thị Hoàn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 

Tháng 6

 

 

35.  

Giới thiệu chùm ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Cộng hòa Pháp năm 1946

30/6/2016

Thiên Lý – Trần Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

36.  

Trường Thương mại Hà Nội

27/6/2016

Hoàng Hằng -Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

37.  

Nghề gốm ở Bát Tràng qua nghiên cứu của người Pháp

14/6/2016

Bùi Thị Hệ - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

38.  

Các vua triều Nguyễn với việc ban hành chính sách giảm thuế 

10/6/2016

Th.S Hoàng Nguyệt - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

39.  

Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945)

6/6/2016

Đoàn Thị Thu Thủy - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

40.  

Giới thiệu sách: Nam Bộ kháng chiến (1945 -1954)

6/6/2016

Đoàn Thu Hà – Trung tâm Tin học

 

Tháng 7

 

 

41.  

Phá bom mở đường tại Ngã ba Đồng Lộc qua lời kể của cựu thanh niên xung phong 

26/7/2016

Luyện Thủy – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

42.  

Lửa yêu nước qua những là đơn tình nguyện đi B của cán bộ, thanh niên Hà Nội 

20/7/2016

Thiên Lý – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

43.  

Sự cần thiết kiện toàn tổ chức Lưu trữ Nhà nước nhìn từ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vự

7/7/2016

Th.S Lã Thị Duyên – Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ trung ương

44.  

Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 1972 và ký ức của nhân chứng lịch sử - Thiếu tướng Cao Xuân Khuông qua tài liệu nghe nhìn

7/7/2016

Luyện Thủy - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

45.  

Giới thiệu sách: Lịch sử hợp tác kinh tế và khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Liên Xô 1950 – 1990

7/7/2016

Nguyễn Thị Kim Thu – Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ

 

Tháng 8

 

 

46.  

Thư “Kính cáo đồng bào” của Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), ngày 6/6/1941 

26/8/2016

Lê Thị Lý - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

47.  

Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9 qua tài liệu lưu trữ

19/8/2016

Nguyễn Thị Hồng Loan – Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

48.  

Thống kê, rà soát các văn bản quản lý nhà nước về lưu trữ để thực hiện công tác pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với đề mục lưu trữ

19/8/2016

Th.S Nguyễn Anh Thư - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

49.  

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV sau 10 năm thành lập dưới góc nhìn của các nhà khoa học, quản lý và công chúng

10/8/2016

Trần Thị Minh - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV cung cấp

50.  

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV sau 10 năm thành lập dưới góc nhìn của các nhà khoa học, nhà quản lý và công chúng  

8/8/2016

Trần Thị Minh - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV cung cấp

51.  

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV – 10 năm nhìn lại một chặng đường

4/8/2016

Nguyễn Thị Hồng Loan- Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

52.  

Một bản truyền đơn trên đất cao nguyên 

02/8/2016

Đỗ Hoàng Anh - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

53.  

Đôi nét về tuyến hàng không đầu tiên được đưa vào khai thác phục vụ ngành du lịch Đông Dương 

01/8/2016

Hoàng Hằng - Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

54.  

Bảo tàng Khải Định qua ghi chép của hội viên Hội Đô thành Hiếu Cổ 

01/8/2016

 Nguyễn Trang - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 

Tháng 9

 

 

55.  

Tài liệu thiết kế Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh  

30/9/2016

Ngọc Diệp – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

56.  

Giới thiệu tài liệu Phông lưu trữ toà hành chánh tỉnh Ba Xuyên 

30/9/2016

Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Sóc Trăng

57.  

Địa chí tỉnh Hòa Bình năm 1907

29/9/2016

Hoàng Hằng - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

58.  

Chợ Lớn đầu thế kỷ XX

29/9/2016

Bùi Thị Hệ - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

59.  

Bác Hồ với công tác thủy lợi qua một số tài liệu ảnh tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

9/9/2016

Lan Anh - Trần Thị Hoàn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

60.  

Giới thiệu tài liệu Đường dây tải điện 500kv Bắc - Nam - Một công trình trọng điểm quốc gia

9/9/2016

Nguyễn Ngọc Diệp – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 

Tháng 10

 

 

61.  

Về Kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa I

31/10/2016

Thiên Lý – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

62.  

Công bố danh sách cá nhân nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước gửi tài liệu vào bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III 

26/10/2016

Luyện Thủy - Trần Thu (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

63.  

Nghiên cứu bước đầu về việc ứng dụng công nghệ mã số mã vạch trong quản lý tài liệu lưu trữ ở Trung Quốc

24/10/2016

Vũ Thị Thu Hiền -Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ

64.  

Giới thiệu một số hình ảnh về phụ nữ Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 

18/10/2016

Đỗ Hương - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

65.  

Giới thiệu sách: Lưu trữ tài liệu của các cơ quan, tổ chức 

18/10/2016 

Hoàng Thu Hà -  Trung tâm KH&CN Văn thư - Lưu trữ

66.  

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

18/10/2016 

Phòng Nội vụ huyện Đất Đỏ

67.  

Công bố kết quả sưu tầm tài liệu quý, hiếm để bổ sung vào các phông lưu trữ hiện đang bảo quản tại lưu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 

13/10/2016

Theo Website Sở Nội vụ Bà Rịa – Vũng Tàu

68.  

Đơn vị hành chính tỉnh Hà Giang trong lịch sử

05/10/2016

Đỗ Hoàng Anh - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

69.  

Vài nét về công tác sưu tầm tài liệu ảnh xuất xứ cá nhân tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

04/10/2016

Luyện Thủy – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

70.  

Một số hình ảnh về những ngày đầu thành lập Mỏ thiếc Tĩnh Túc - Cao Bằng 

03/10/2016

Đỗ Hương - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 

Tháng 11

 

 

71.  

Kỷ niệm về khoảng thời gian sắp xếp tài liệu tại nhà riêng của Giáo sư Toán học Hoàng Tụy

29/11/2016

Luyện Thủy – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

72.  

Trường Tiểu học Thăng Long cuối những năm 30 của thế kỷ trước

25/11/2016

Bùi Hệ - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

73.  

Phát hành bản điện tử Thông tin kết quả nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước

23/11/2016

Lê Thị Thu Trang – Trung tâm Tin học

 

Tháng 12

 

 

74.  

Một số hình ảnh hướng tới Kỷ niệm 71 năm ngày Lưu trữ Việt Nam

27/12/2016

Kim Đông Đô – Trung tâm Tin học

75.  

Đánh giá công tác văn thư, lưu trữ của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua đợt kiểm tra năm 2016

27/12/2016

Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ địa phương

76.  

Giới thiệu: Mệnh lệnh toàn quốc kháng chiến của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy Quân đội và dân quân Việt Nam ngày 19/12/1946

15/12/2016 

Thiên Lý – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III 

77.  

Tỉnh Lào Cai năm 1907

12/12/2016

Nguyễn Hiền - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

78.  

Quy chế chung về chế độ nhà tù cấp tỉnh thời kỳ Pháp thuộc

9/12/2016

Phạm Thị Tuyết Minh - Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

Created by Tranngoc
 


Tin khác:

   Các tin hoạt động và hợp tác quốc tế cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2016(02/03/2018)
   Tìm hiểu về các nghi lễ dịp Tết Nguyên đán dưới triều Nguyễn(09/02/2018)
   Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam(02/02/2018)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.