Skip navigation links

Gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Thủ đô
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

TP. Hà Nội đang trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tạo cơ sở pháp lý góp phần thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020.

Phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020” và 3 năm thực hiện Luật Thủ đô, TP. Hà Nội cho biết, các quy định của Luật Thủ đô đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi để Hà Nội có điều kiện phát triển. Cơ cấu kinh tế của Hà Nội đã chuyển dịch theo hướng tích cực: Dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp. Trong đó, dịch vụ chiếm 57,28%; thuế 9,81%; công nghiệp-xây dựng 29,69%; nông nghiệp 3,22%.

Ngành dịch vụ đã tăng trưởng cao, bình quân 7,37% và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng sản phẩm. Các ngành dịch vụ chất lượng cao, trình độ cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thông tin và truyền thông, du lịch tăng trưởng nhanh. Giá trị gia tăng ngành du lịch tăng trung bình 10,8% và đóng góp tích cực vào tổng sản phẩm trên địa bàn.

Các thành phần kinh tế được khuyến khích, đặc biệt là kinh tế tư nhân ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế của Thủ đô. Hàm lượng công nghệ, tri thức, sức cạnh tranh của sản phẩm ngày càng tăng. Các doanh nghiệp nhà nước, các hợp tác xã được củng cố, đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Thành phố tập trung quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung xây dựng cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trong và ngoài nước. Giai đoạn 2012-2016 đã có trên 86 nghìn doanh nghiệp được thành lập, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của Thủ đô.

Còn nhiều vướng mắc trong thực thi Luật Thủ đô

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và hơn 3 năm thực hiện Luật Thủ đô, TP. Hà Nội đã nhận định còn có những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi. Một số nội dung quan trọng của Luật Thủ đô chưa được quy định chi tiết để thực hiện, nhất là về quy hoạch-kiến trúc, tái thiết đô thị, sử dụng quỹ đất sau di dời, tỷ lệ diện tích đất để phát triển nhà xã hội trong các dự án phát triển nhà thương mại, cải tạo xây dựng chung cư cũ, tỷ lệ đất giao thông, quản lý dân cư trong nội đô, chính sách trọng dụng nhân tài, đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách trung ương, chỉnh trang đô thị, bảo tồn kiến trúc... Ngoài ra, Hà Nội chưa thật chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong việc kiến nghị, đề xuất Trung ương về cơ chế, chính sách có tầm chiến lược, đặc thù trong xây dựng, phát triển Thành phố.

Một số nội dung quan trọng của Luật Thủ đô quy định chi tiết đến nay chưa được ban hành như: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch kiến trúc đổi với cải tạo, tái thiết đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng; quyết định cụ thể về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau di dời cơ sở sản xuất, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học… Hiện nay, một số ít trụ sở của các bộ, ngành thực hiện sắp xếp, di dời, tuy nhiên các diện tích đất sau di dời phần lớn được đầu tư các công trình nhà ở, trung tâm thương mại, vì vậy ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện quy hoạch đô thị trong khu vực nội đô.

Ngoài ra, Thành phố còn thiếu cơ chế đặc thù của chính quyền đô thị ở các huyện, thị xã nằm trong quy hoạch xây dựng 5 khu đô thị vệ tinh (Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Sóc Sơn, Phú Xuyên) nhằm bảo đảm quản lý và đầu tư xây dựng theo quy hoạch, chống lãng phí, thất thoát về quỹ đất và vốn đầu tư xây dựng.

Quy định tỷ lệ 25% diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại trên 10ha khó thực thi bởi quy hoạch dự án nhà ở, khu đô thị cao cấp và nhà ở xã hội trong cùng dự án là không tương thích về hạ tầng kỹ thuật nên giá căn hộ, dịch vụ trong khu đô thị, dự án nhà ở cao cấp cao so với mặt bằng chung thu nhập của người dân là đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Riêng với giao thông, hiện nay tỷ lệ đất dành cho giao thông của Thành phố nói chung còn quá thấp, mới chỉ đạt dưới 10% đất xây dựng đô thị, trong khi đó tỷ lệ này phạt đạt 20%-26%. Diện tích đất dành cho giao thông tĩnh thấp, chưa đến 1% đất xây dựng đô thị nhưng theo quy định phải đạt từ 3%-5%. Trong khi đó việc mở rộng các tuyến giao thông trong khu vực nội đô là rất khó khăn, chi phí cho công tác đền bù, giải tỏa để mở rộng các tuyến đường là rất cao, gây sức ép lên ngân sách Thành phố.

Ngoài ra, quy định về việc quản lý dân cư trong khu vực nội đô tại Điều 19 Luật Thủ đô đã được thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên tình trạng dân số cơ học vào nội thành vẫn tiếp tục tăng nên chưa giải quyết được về hạ tầng giao thông và tạo áp lực lớn về hạ tầng xã hội.

Sẽ kiến nghị về cơ chế, chính sách đặc thù

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP. Hà Nội, so với những mong muốn về Luật Thủ đô là cơ sở pháp lý để Hà Nội có đặc thù để hình thành nguồn lực, hình thành được những đột phá thì sau hơn 3 năm đi vào đời sống kết quả Luật Thủ đô còn chưa đạt được mong đợi.

Ông Ngọ Duy Hiểu nêu đề xuất, Hà Nội có thể tổ chức hội thảo về kết quả 3 năm thực hiện các đại biểu Quốc hội hiểu rằng tạo cơ chế đặc thù là từ chính tiềm năng của Hà Nội chứ không phải có cơ chế đặc thù là Hà Nội không thể hiện trách nhiệm chung với cả nước và với các địa phương khác. Trong chương trình công tác năm 2017, Thành phố cần tổ chức hội nghị nhìn lại 3 năm Luật Thủ đô để sớm phát hiện những bất hợp lý, báo cáo Thành phố tổng hợp, đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô trong năm 2018-2019 để Luật Thủ đô trở thành một trong những phương tiện cho Hà Nội phát triển ở giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW và hơn 3 năm thực hiện Luật Thủ đô, TP. Hà Nội sẽ đề nghị Trung ương xem xét, cho phép được thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù trong một số lĩnh vực. Như trong quy hoạch 5 khu đô thị vệ tính đã được phê duyệt, để triển khai dự án theo quy hoạch được duyệt bảo đảm nhất quán, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và phát triển đô thị phù hợp, sát thực tiễn, Hà Nội sẽ đề nghị Chính phủ tăng cường phân cấp, chấp thuận cho Hà Nội chủ động lựa chọn nhà đầu tư ngay từ khâu lập quy hoạch chi tiết.

Hà Nội cũng sẽ kiến nghị Chính phủ một số cơ chế, chính sách trong xây dựng, nhà ở xã hội, với một số dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, với một số chính sách phát triển nhà ở xã hội, phát triển nhà ở tái định cư, lựa chọn chủ đầu tư với dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ… Ngoài ra, Thành phố sẽ đề xuất Trung ương quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để hoàn thành các dự án lớn như: Các dự án đầu tư lớn của Trung ương trên địa bàn (nâng cấp Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, dự án di dời các cơ quan, đơn vị của Trung ương theo quy hoạch); các dự án do Trung ương giao Hà Nội làm chủ đầu tư (các tuyến đường sắt đô thị, các cầu qua sông Hồng, các trục giao thông xuyên tâm lớn).

Theo Chinhphu.vn

Created by KĐ
 


Tin khác:

   Chuẩn bị tổ chức giao lưu các Làng văn hóa tiêu biểu Thủ đô (11/04/2017)
   Tổ chức Những ngày Hàn Quốc tại Hà Nội 2017(08/04/2017)
   Hà Nội: Hướng tới đô thị văn minh và hiện đại(07/04/2017)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.