Skip navigation links

Hà Nội nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống cơ quan hành chính các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016".

Kế hoạch nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống cơ quan hành chính các cấp của Thành phố vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tổ chức bộ máy tinh gọn, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô. Tổ chức, điều hành có hiệu quả các hoạt động quản lý, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, có ý thức trách nhiệm cao và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch, kỷ cương hành chính, giảm thiểu chi phí về thời gian, kinh phí của cá nhân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ các thủ tục hành chính, đảm bảo thuận lợi cho tổ chức và công dân khi tiếp xúc với các cơ quan hành chính nhà nước; hạn chế tối đa tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực thi công vụ.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, thực hiện nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt” tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn trực thuộc, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập, yêu cầu cao về quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và năng lực thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xây dựng đô thị, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng.

Bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; của các cấp ủy đảng, vai trò của HĐND các cấp, phối hợp chặt chẽ với UBMT Tổ quốc, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

UBND Thành phố chủ trì chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch; Các sở, ban, ngành Thành phố; UBND huyện, quận, thị xã xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể của cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ là đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố; UBND huyện, quận, thị xã; giúp UBND Thành phố chỉ đạo triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch từ 2017 đến 2020.

Theo Chinhphu.vn

Created by KĐ
 


Tin khác:

   Quy hoạch hạ tầng xã hội phải tương thích với việc phát triển nhà ở(17/04/2017)
   Hợp tác với CNN là bước đi đúng hướng để quảng bá hình ảnh Hà Nội(13/04/2017)
   Gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Thủ đô(11/04/2017)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.