NĂM 2016

Trưng bày triển lãm

1) Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II - 40 Năm hình thành và phát triển
2) Lời răn của vua Minh Mạng khắc trên Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới
3) Quốc hiệu và Danh nhân Việt Nam qua Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới
4) Chế độ nhà tù của chính quyền Mỹ - Ngụy tại miền Nam Việt Nam

NĂM 2015

Trưng bày triển lãm

1) 40 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước.
2) Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3) 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9.
4) 53 Năm Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
5) Đất nước - 70 năm một chặng đường.
6) Tuyên truyền cách mạng trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ.
7) Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản - Di sản tư liệu thế giới.
8) Một số hình ảnh hoạt động của Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Nhiệm kỳ 2010-2015.

NĂM 2014

Trưng bày triển lãm

1) Châu Bản Triều Nguyễn
2) Quân đội nhân dân Việt nam
3) Giáo dục Việt nam
4) Chủ tịch HỒ CHÍ MINH với nước NGA
5) Không gian Mộc bản triều Nguyễn
6) Đà Lạt - Lâm Đồng qua tài liệu lưu trữ
7) 60 năm Âm vang Điện Biên Phủ qua tài liệu lưu trữ (1954 -2014)
8) Triển lãm Côn Đảo qua tài liệu lưu trữ

NĂM 2013

Trưng bày triển lãm

1) Hội nghị Paris – Tài liệu lưu trữ nhìn từ hai phía
2) Bút phê trên Châu bản triều Nguyễn
3) Quan hệ Việt - Pháp qua bốn thế kỷ

NĂM 2012

Trưng bày triển lãm

1) Kỷ niệm 60 năm Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (1952-2012)
2) Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn
3) 50 năm Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước 1962-2012
4) Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên phủ trên không(12/1972-12/2012)

NĂM 2011

Trưng bày triển lãm

1) Kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Thủ tướng Phạm Văn Đồng 01.3.1906 – 01.3.2011
2) Kỷ niệm 25 năm thực hiện đổi mới
3) Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
4) 65 năm toàn quốc kháng chiến
5) Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn 1802-1945

NĂM 2010

Trưng bày triển lãm

1) Quy hoạch địa giới hành chính Hà Nội giai đoạn 1873-1945
2) Thăng Long-Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh những tháng năm giữ nước – qua tài liệu lưu trữ
3) Kiến trúc các công trình xây dựng tại Hà Nội ( 1875-1945)
4) Trưng bày chuyên đề Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9
5) Album ảnh VN trong kháng chiến chống Pháp qua một số tài liệu ảnh (1945-1954)
6) Album ảnh VN trong kháng chiến chống Mỹ qua một số tài liệu ảnh (1955-1975)

NĂM 2009

Trưng bày triển lãm

1) Triển lãm tài liệu lưu trữ “Hợp tác Việt –Nga về công tác đào tạo” đưa lên Website Văn thư Lưu trữ
2) Số hóa tài liệu lưu trữ - Chia sẻ kinh nghiệm

NĂM 2007

Trưng bày triển lãm

1) Triển lãm tài liệu lưu trữ " Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc "